Home / Thánh nhạc

Thánh nhạc

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Mân Côi (01/10)

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (01/10) Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (12.09.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau …

Read More »

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 25 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (02.09.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau …

Read More »

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 24 Thường niên năm A

ỦY BAN THÁNH NHẠC BÀI HÁT GỢI Ý CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN NĂM A (17.09.2023) Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 24 Thường niên …

Read More »

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 23 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (19.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát …

Read More »

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 22 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (19.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát …

Read More »

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 21 Thường niên năm A

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN NĂM A Ủy ban Thánh nhạc Hội đồng Giám mục Việt Nam WHĐ (08.08.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát …

Read More »

Bài hát cộng đồng cho Lễ Đức Mẹ Lên Trời (15.08)

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (15.08) Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau …

Read More »

Ban Thánh Nhạc Thường Huấn Ca Trưởng Và Trưởng Ca – Hè 2023

Nhằm mục đích giúp cho các ca đoàn tại các giáo xứ, giáo họ trong giáo phận phục vụ thánh lễ mỗi ngày một tốt hơn, quý cha trong Ban Thánh Nhạc (BTN): cha trưởng Ban Thánh Nhạc Phaxicô Xaviê Bùi Quang Thuận, cha phó ban Tôma Nguyễn Văn Huệ …

Read More »

Bế giảng khóa học Mục vụ Thánh nhạc tại các giáo hạt

Khóa học Mục vụ Thánh nhạc (Đàn nhạc – Ca trưởng) tại các giáo hạt được khai mạc từ ngày 10/6/2023 và kết thúc vào ngày 05/7/2023. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì khóa học đã kết thúc tốt đẹp, cha trưởng Ban Thánh nhạc Phaxicô X. Bùi …

Read More »

Giáo hạt Bắc Ninh: Bế giảng khóa học Thánh nhạc hè 2023

Thứ Tư, ngày 05/07/2023, toàn thể 96 học viên tham dự khoá nhạc tại giáo xứ Ngô Khê đã cùng nhau hiệp dâng Thánh lễ bế giảng do cha xứ Đaminh Nguyễn Xuân Trường chủ tế cùng với cha Giuse Nguyễn Đức Trưởng đồng tế. Hiệp dâng thánh lễ có …

Read More »