Bài viết mới
Home / Tông đồ cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, 6.11.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-11-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con đón nhận ngày mới và dâng mình lên cho Cha. “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16, 1-8). Đoạn Tin Mừng này đang nói gì …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 5.11.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-11-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin dâng ngày mới lên Cha. “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.” (Lc 15,6). Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng “thay vì …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 4.11.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-11-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin cảm tạ Cha vì ngày mới bắt đầu. “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.10.2020

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰ NGÀY 15-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Hãy dâng lời tạ ơn về một ngày mới, và lời của Thiên Chúa mời gọi bạn trở nên một tông đồ cho sứ mệnh yêu thương của Ngài. Như Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta, …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30.9.2020

☘☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰NGÀY 30-09-2020⏰   ☀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️ Trong ngày mừng lễ thánh Giê-rô-mi-nô hôm nay, con nhớ lại và cảm tạ Chúa trong khoảnh khắc Tin Mừng chiếu rọi cuộc đời con. Xin Chúa giúp con không từ bỏ làm những việc tốt lành khi …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28.9.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-08-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới hôm nay bằng lời cảm tạ Cha vì cuộc đời của thánh Augustinô và mẫu gương tìm kiếm Chúa không ngừng nghỉ của thánh nhân. Xin Cha cho con luôn ý thức được những …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-08-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì một ngày mới lại đến. Thêm một lần nữa, Thiên Chúa trao phó lời Ngài trong con như những hạt giống để giúp con lớn lên và dự phần vào con đường công chính …

Read More »