Home / Tông đồ cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15.10.2020

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰ NGÀY 15-10-2020⏰   🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞 Hãy dâng lời tạ ơn về một ngày mới, và lời của Thiên Chúa mời gọi bạn trở nên một tông đồ cho sứ mệnh yêu thương của Ngài. Như Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta, …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 30.9.2020

☘☘☘TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️ ⏰NGÀY 30-09-2020⏰   ☀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️ Trong ngày mừng lễ thánh Giê-rô-mi-nô hôm nay, con nhớ lại và cảm tạ Chúa trong khoảnh khắc Tin Mừng chiếu rọi cuộc đời con. Xin Chúa giúp con không từ bỏ làm những việc tốt lành khi …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28.9.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-08-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới hôm nay bằng lời cảm tạ Cha vì cuộc đời của thánh Augustinô và mẫu gương tìm kiếm Chúa không ngừng nghỉ của thánh nhân. Xin Cha cho con luôn ý thức được những …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-08-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì một ngày mới lại đến. Thêm một lần nữa, Thiên Chúa trao phó lời Ngài trong con như những hạt giống để giúp con lớn lên và dự phần vào con đường công chính …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23.8.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-08-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Cha vì ngày Chúa Nhật này, và những cơ hội chúng con có thể tụ họp nhau nơi cộng đoàn để chúc tụng tình yêu của Cha. Hôm nay cùng với ĐGH Phanxicô, con dâng lời …

Read More »