Home / Tông đồ cầu nguyện (page 10)

Tông đồ cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, 4.5.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-05-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày mới hôm nay, con đã sẵn sàng dâng lên Cha cuộc sống của con, và theo Cha đến bất cứ nơi đâu Ngài mời gọi. Sống Bí tích Thánh Thể là trao ban cuộc sống để …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 3.5.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-05-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đón chào ngày mới hôm nay, con hướng về Cha, Đấng mời gọi con phục vụ tha nhân. Lời mời gọi dành cho tất cả mọi người. Con có phục vụ anh em con? Đức tin trong tất cả …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 2.5.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-05-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha vì một ngày mới đã đến. Lạy Cha, con sẵn sàng thi hành sứ mạng của Cha như khi xưa các tông đồ cũng đã sẵn sàng đáp lại: ‘Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm Mười …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 1.5.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-05-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày thứ sáu đầu tháng hôm nay, ngày thế giới cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, với niềm hạnh phúc và con tim sẵn sàng. Tháng này, chúng ta cầu nguyện cho các phó tế, …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 30.4.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-04-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Chúa trong buổi sáng hôm nay và trở nên nhận thức rõ về những hoàn cảnh trong cuộc sống. Làm sao con có thể nghe tiếng Chúa giữa những thanh âm ồn ào xung quanh con? …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 29.4.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-04-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin ban cho con ơn can đảm như thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, để tình yêu của Cha được biểu lộ cho thế giới quanh con hôm nay. Xin Cha sai Thánh Thần đến để biến đổi con …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29.4.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – KHÔNG RUỒNG BỎ, LUÔN LUÔN YÊU! Thứ 4, 29-04-2020 (Ga 6, 35-40) Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28.4.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-04-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khi khởi đầu một ngày mới, con sẵn sàng đón nhận sứ vụ của Cha trao phó. Xin ban Thần Khí của Cha xuống trên con, được đổ tràn qua bí tích Thánh Thể. “Chính tôi là bánh trường …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 27.4.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-04-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con khát khao sự sống đời đời. Con thấy mình thật sự vui sướng khi được biết Chúa, và vì con muốn yêu Chúa nhiều hơn, nhiều hơn nữa, con dâng lên Chúa ngày hôm nay của …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 26.4.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-04-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, sự Phục Sinh của Chúa Giê-su vượt quá trí hiểu của loài người, hơn hết, điều ấy vượt xa những gì chúng con có thể tưởng tượng. Từ sự Phục Sinh ấy, niềm hy vọng của chúng …

Read More »