Home / Tông đồ cầu nguyện (page 17)

Tông đồ cầu nguyện

Tông đồ Cầu nguyện, 23.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23-02 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con dâng ngày mới này lên Cha, và xin được dự phần vào sứ mạng của Chúa Giê-su với tinh thần yêu thương phục vụ những người thân cận. “Chính chúng ta là những người đầu tiên …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 22.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha ơi, ngày mới của con xin được khởi đầu bằng lời tạ ơn và dâng trọn cuộc sống con cho sứ mạng lòng thương xót của Chúa Giêsu cho thế giới. Hôm nay, con cùng với ĐGH …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, Mến yêu Hằng ngày, 19.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. Con muốn được trở nên người tông đồ của lòng thương xót. Xin Cha chữa lành con khỏi mù lòa trong chính con: “Giáo Hội cần biết …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con dâng lên Cha cuộc sống của con khi chào đón ngày mới hôm nay, để cùng với Chúa Giê-su, con trở thành dấu chỉ tình yêu cho người khác. “Qua những công việc bác ái, chúng ta …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 16.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con đón nhận ngày mới với tâm tình tạ ơn Cha và trái tim rộng mở. Trong tất cả mọi việc con làm, điều quan trọng là con đã yêu bao nhiêu, chứ không phải con …

Read More »