Home / Tông đồ cầu nguyện (page 18)

Tông đồ cầu nguyện

Tông đồ Cầu nguyện, 9.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Mỗi ngày con đều có cơ hội khám phá về Thiên Chúa trong mọi biến cố. Con mở lòng ra và dâng lên Chúa Cha cuộc sống của con. Con muốn khơi dậy sự bén nhạy nơi trái …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 8.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con chào đón ngày bằng việc mở rộng tâm hồn cho Thần Khí Cha hướng dẫn. Xin dâng cuộc sống của con cho sứ mạng của Chúa Ki-tô, và xin cho lời mời gọi của Ngài vang vọng trong …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 7.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con xin mở rộng trái tim mình với Cha và với tha nhân khi bắt đầu ngày sống mới. Con dâng lên Cha ngày thế giới cầu nguyện theo ý ĐGH, và nhớ rằng cầu nguyện cho …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 6.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con chào đón ngày mới với trái tim rộng mở sẵn sàng đón nhận những nhu cầu của người thân cận trong sự hiệp nhất với ý cầu nguyện trong tháng này. “Những người tị nạn thường gặp hoàn …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 5.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-02-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Sớm nay con cầu nguyện, “Con cảm tạ Cha vì một ngày mới, con xin dâng lên Cha cuộc sống của con để phục vụ cho sứ mệnh của Cha.”. “Vấn đề ở đây không phải là ngờ vực …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 4.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm thấy biết ơn vì một ngày mới, và chuẩn bị sẵn sàng để yêu thương và phục vụ trong mọi hoàn cảnh. ĐGH đã nói rằng “những người di dân, tị nạn, những người phải di …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 3.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hãy can đảm đem tình yêu vào trong mỗi hành động, và dâng lên Cha cuộc sống của bạn, cùng tham gia vào sứ mạng lòng thương xót của Chúa Giê-su. Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng …

Read More »