Home / Tông đồ cầu nguyện (page 19)

Tông đồ cầu nguyện

Tông đồ Cầu nguyện, 2.2.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hãy đứng trước nhan thánh Chúa trong sáng sớm hôm nay, và dâng trọn vẹn con người bạn cho Ngài. Hôm nay, hãy làm chứng cho Chúa qua lời nói và hành động của bạn, hãy loan truyền cho …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 1.2.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-02-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, xin cho con đón chào tháng mới này với trái tim biết xót thương, và biết tạ ơn Cha vì món quà sự sống mà Cha ban, cùng xin biết kiếm tìm những cơ hội để …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện 31.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Bạn hãy dâng lời ca tụng Thiên Chúa khi vừa thức giấc và được bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Ngài. Hãy xin Chúa giúp bạn nhận ra Ngài nơi các anh em mình và thấy …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 30.1.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-01-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khi khởi đầu ngày mới này, con dâng lời tạ ơn Cha. Tài năng là để phục vụ Thiên Chúa và anh chị em mình. Ánh sáng bạn đang có sẽ tỏa lan soi sáng những người khác …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 29.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-01-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con vui mừng và dâng lời cảm tạ vì ngày mới Cha ban cho con để con có cơ hội được bước đi theo Cha. Xin cho con biết dành thời gian trong ngày để tâm sự …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 28.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu ngày mới này, con tìm đến Cha, và xin cho con sẵn sàng thi hành sứ mạng của Cha. Ý muốn của Cha là những điều giúp chúng con người sống nên người hơn, gần …

Read More »