Home / Tông đồ cầu nguyện (page 21)

Tông đồ cầu nguyện

Tông đồ Cầu nguyện, 14.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Xin dâng lời tôn vinh Thiên Chúa trong ngày mới này, và tạ ơn Ngài vì tất cả mọi điều Ngài ban cho bạn. “Chúa Giêsu phục vụ con người, và Ngài giảng giải mọi thứ để người ta …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 13.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-01-2020   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG       Cùng dâng lời tạ ơn Cha trong buổi sáng thật đẹp hôm nay. “Tình yêu chẳng để ý liệu đối phương có gương mặt xấu hay đẹp. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài yêu thương tất cả mọi …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hướng đến ngày mới đang mở ra trước mắt bạn và dâng lời tạ ơn Cha vì tất cả những gì Cha đã ban cho. “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng Đấng mạnh thế …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 11.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-01-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Đón chào ngày mới và dâng lên Chúa Cha ý cầu nguyện của tháng này, xin cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 10.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-01-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Bắt đầu ngày mới bằng việc dâng đời sống của bạn lên Chúa, nguyện xin cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và …

Read More »

Tông đồ Cầu nguyện, 9.1.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-01-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG          Cùng dâng một ngày mới lên Chúa Giêsu, và nguyện hứa cộng tác với Ngài trong sứ mệnh lòng thương xót. Nói với Ngài rằng bạn muốn được cộng tác với Ngài. Cùng đi với Chúa Giêsu và …

Read More »