Home / Tông đồ cầu nguyện (page 4)

Tông đồ cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22.7.2020

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay nhân ngày mừng lễ thánh Maria Madalena, chúng con xin dâng lời tạ ơn Cha vì tất cả những người không ngơi lan toả lời của Cha đến mọi nơi bằng đời sống của họ. “Thôi, …

Read More »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20.7.2020

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 2, 20-07-2020 (Mt 12, 38-42) Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-07-2020  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con suy niệm Lời Chúa khi bắt đầu ngày sống hôm nay. “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân, chứ đâu cần lễ tế.'” (Mt 12,7) Có đôi khi, hy sinh bản …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con khát khao được hợp nhất cùng Chúa Giêsu trong ngày mới hôm nay. “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”. (Mt 10,39). …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày mới bằng việc chiêm ngắm cuộc đời của thánh Benedict cùng những đóng góp mà Ngài đã cống hiến cho Giáo Hội và cho thế giới. Hôm nay, Chúa Giêsu nói với Phê-rô và với …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 10.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con xin dâng lời chúc tụng Cha vì một ngày sống mới mà con được mời gọi để chia sẻ những ân sủng trong cuộc sống với những người xung quanh con. Theo chân Chúa Giêsu là một thách …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 6.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu ngày mới, con cảm tạ Cha vì những niềm hân hoan Ngài trao ban thông qua gia đình con. Con ước được sống ngày mới để sẵn sàng thức tỉnh những mối quan hệ mà con nghĩ …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 4.7.2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay con cảm thấy mình có thể tự làm mới lại bản thân, bắt đầu lại và sửa sai những lỗi lầm của mình. Lạy Cha, …

Read More »

Tông Đồ Cầu Nguyện, 2.7.2020

   TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-07-2020     CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, khởi đầu ngày mới hôm nay, xin Chúa giúp con biết lặng lẽ đặt bản thân con trong sự hiện diện của Ngài. Đã bao nhiêu lần con cảm thấy như bất động và …

Read More »