Home / Trung tâm GP / Trung tâm Mục Vụ

Trung tâm Mục Vụ

Khóa học yêu thương

   Điều gì có thể liên kết thế giới lại làm một, khiến con người gần lại với nhau hơn? Ngôn ngữ ư? Không phải. Bạn có biết trên thế giới có bao nhiêu quốc gia không? Mà mỗi quốc gia đều có tiếng nói riêng. Vậy đó là gì …

Read More »

Đạo Tổ tiên và đạo Công giáo tại Việt Nam: Cuộc gặp gỡ giữa văn hóa và tôn giáo

ĐẠO TỔ TIÊN VÀ ĐẠO CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM: CUỘC GẶP GỠ GIỮA VĂN HOÁ VÀ TÔN GIÁO (tóm lược) Năm 1980, thư chung của HĐGMVN đã để ra đường hướng “Sống PHÚC ÂM giữa lòng dân tộc” như phương châm giúp tín hữu thể hiện lòng tin Kitô …

Read More »