Home / Trung tâm GP / Trung tâm Mục Vụ

Trung tâm Mục Vụ

Khóa học yêu thương

   Điều gì có thể liên kết thế giới lại làm một, khiến con người gần lại với nhau hơn? Ngôn ngữ ư? Không phải. Bạn có biết trên thế giới có bao nhiêu quốc gia không? Mà mỗi quốc gia đều có tiếng nói riêng. Vậy đó là gì …

Read More »