Home / Trung tâm GP / Trung tâm Mục Vụ (page 3)

Trung tâm Mục Vụ

Thông báo: khoá tập huấn Thánh nhạc trong Phụng vụ

    CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN HÈ 2014  Chủ đề: Thánh Nhạc Trong Phụng Vụ Từ ngày 01 đến 15/07/2014 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Điạ điểm:Trung Tâm Mục Vụ  – Gp. Bắc Ninh Giảng viên: Sr. Anna Nguyễn Thị Lan Chi dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Sr. Irè Nguyễn Thị Phiên dòng …

Read More »

Thông báo: Huấn luyện Thừa Tác Viên Thánh Thể Ngoại Lệ

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ NGOẠI LỆ ỦY BAN PHỤNG TỰ- GP. BẮC NINH Chủ đề: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ Từ ngày 29/04 đến 02/05/2014 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Điạ điểm:Trung Tâm Mục Vụ  – Gp. Bắc Ninh Tham dự viên: Các vị đang  hoặc sẽ làm Thừa Tác …

Read More »