Home / Uncategorized

Uncategorized

Bài học của cậu bé khuyết tật trong buổi tiếp kiến chung của ĐTC

https://youtu.be/UB8RA66bRhE Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 20/10/2021, cậu bé Paolo 10 tuổi đột ngột chạy đến gặp Đức Thánh Cha, muốn có chiếc mũ trắng của ngài. Đức Thánh Cha cho cậu ngồi vào ghế bên cạnh ngài. Đức Thánh Cha nói rằng nơi đứa trẻ này có …

Read More »

Hoa Mân Côi tháng 10 năm 2021

HOA MÂN CÔI     Tháng 10 / 2021 Tháng cầu nguyện cho các nhà truyền giáo *************** HMC 10.2021. A4 (pdf)            Ý cầu nguyện: Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa tội hiểu rằng; họ có trách nhiệm rao giảng Tin mừng, luôn sẵn sàng thi …

Read More »