Home / Uncategorized

Uncategorized

“Ra khỏi” để “đi tới”

“RA KHỎI” ĐỂ “ĐI TỚI” Đức tin thúc đẩy chúng ta liên tục “ra khỏi chính mình” để đem sự hiện diện của Thiên Chúa vào trong lịch sử: một sự hiện diện trao ban sự sống và ơn cứu độ đã mở ra cho chúng ta một tương lai …

Read More »

Hoa mân côi tháng 7 năm 2021

SUY NIỆM MẦU NHIỆM MÂN CÔI 07/2021 ************ Năm Sự Sáng Hoa mân côi 07.2021 (pdf)        Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí …

Read More »