Home / Uncategorized

Uncategorized

Sứ điệp Mùa Chay năm 2023 của Đức Thánh Cha Phanxicô

Khổ chế Mùa Chay và Lộ trình Hiệp Hành Anh chị em thân mến! Các Sách Tin Mừng Matthêu, Marcô và Luca đều thuật lại biến cố Chúa Giêsu Hiển dung. Qua đó, chúng ta thấy Chúa đáp lại thái độ của các môn đệ khi chưa thật sự hiểu Người. Thật vậy, trước đó không …

Read More »

Tháng Mười Hai – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người khuyết tật. Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm và được các tổ chức từ thiện giúp đỡ, để họ hội nhập tích cực vào đời sống xã hội. 01 Thứ Sáu đầu tháng. Đn 7,2-14 ; Lc 21,29-33. …

Read More »

Tháng Mười Một – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô: Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, trong khi thi hành sứ vụ mục tử của mình, tiếp tục đồng hành trong đức tin với đoàn chiên đã được uỷ thác cho Ngài, nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp. THÁNG CẦU CHO …

Read More »

Tháng Mười – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho Thượng Hội Đồng Thế Giới: Xin cho Thượng Hội Đồng thế giới về hiệp hành biết lắng nghe và đối thoại, ở mọi cấp độ, nhờ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến những vùng ngoại vi của thế giới. THÁNG MÂN CÔI Chuỗi …

Read More »

Tháng Chín – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho những người đang sống bên lề xã hội: Xin cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện tồi tệ, không bị các tổ chức bác ái xã hội bỏ quên và loại trừ. 01 Thứ Sáu đầu tháng. 1 Tx …

Read More »

Tháng Tám – 2023

 Ý cầu nguyện: Cầu cho những ngày giới trẻ thế giới: Xin cho những ngày giới trẻ thế giới tại Lisbon, (Bồ Đào Nha) giúp các bạn trẻ lên đường, dùng đời sống của mình để làm chứng cho Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô. 01 Thứ Ba. Thánh Alphongsô …

Read More »

Tháng Bảy – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể: Xin cho những người Công giáo biết đặc biệt coi trọng việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đó có thể biến đổi sâu xa mối tương giao giữa con người với nhau và giúp …

Read More »

Tháng Sáu – 2023

Ý cầu nguyện: Cầu cho nạn bạo hành chấm dứt:  Xin cho cộng đồng quốc tế đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt nạn bạo hành, đồng thời nâng đỡ các nạn nhân và gia đình họ. THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU Kính nhớ Thánh Tâm …

Read More »