Uncategorized

Tài liệu hội Giuse và Mân Côi tháng 8 năm 2015

Tài liệu hội Giuse và Mân Côi tháng 8 năm 2015: Bấm vào đây xem tài liệu hội Giuse tháng 8.2015 Bấm vào đây xem...

Xem thêm
Mười một tượng Chúa Giêsu nổi tiếng thế giới

Nhiều tượng Chúa Jesus gây ấn tượng mạnh do quy mô đồ sộ và sự công phu.   Tượng Chúa dang tay, Vũng Tàu, Việt...

Xem thêm
Thống kê nhân danh các xứ họ

Bấm vào đây xem: thống kê nhân danh xứ họ  Văn phòng toà giám mục...

Xem thêm
Hội Mân Côi và Gia Trưởng: Tài liệu tháng 7 năm 2015

Tài liệu tháng 7 năm 2015: – Hoa Mân Côi Tháng 7 năm 2015 –  Hội Giuse Tháng 7 năm 2015    Lm. Giuse Trần Quang...

Xem thêm
Con người là hình ảnh của Thiên Chúa

Bấm vào đây coi bài: Con người là hình ảnh của Thiên Chúa Mục Đồng Nguyễn...

Xem thêm
Tài liệu Hội Giuse và Mân Côi tháng 6 – 2015

Hội Giuse Tháng 6 – 2015 Hoa Mân Côi Tháng 6 – 2015 Lm. Giuse Trần Quang Vinh...

Xem thêm
Mẹ Maria – Người nữ dâng hoa

Tháng hoa về, muôn nhà, muôn người nô nức dâng hoa kính Đức Mẹ bày tỏ lòng thảo hiếu kính tôn. Khắp các nhà thờ...

Xem thêm
Lễ Ngũ Tuần

Bấm vào đây xem bài:  Lễ Ngũ Tuần Mục Đồng Nguyễn...

Xem thêm
Lạy Chúa! con là bà mẹ Công giáo Việt nam

Quệt vội dòng nước mắt, bà Maria Nguyễn Thị Hanh,  làng xóm thường gọi là bà Liên, chia sẻ với  người viết về nỗi đau...

Xem thêm
Mac khải tên Thiên Chúa

Từ sâu thẳm mỗi con người đều có khát khao mong tìm kiếm Thiên Chúa, Ông Trời hay sự thiện toàn diện. Con người cố...

Xem thêm