Home / Văn hóa – Quan họ

Văn hóa – Quan họ

Logo Năm Mục Vụ 2023

Tiếp tục tinh thần Hiệp Hành, tại Đại hội lần thứ XV tháng 10 năm 2022, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã phổ biến THƯ CHUNG định hướng mục vụ cho Giáo hội tại Việt Nam trong 3 năm tới. Chủ đề năm mục vụ 2023 là “Củng cố sự hiệp …

Read More »

Giáo lý Tam Phụ và Đạo Hiếu

GIÁO LÝ TAM PHỤ VÀ ĐẠO HIẾU: Một Nỗ Lực Hội Nhập Thần Học Vào Nền Văn Hóa Nho Giáo Việt Nam Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, SJ Học Viện Thần Học Dòng Tên Đại Học Santa Clara WHĐ (5.11.2020) – Cụm từ “Hội Nhập Văn Hóa”, hay nói cách khác, sự …

Read More »

Cha Đắc Lộ và con đường Việt Nam

Dịp này một nhóm trí thức Huế phản đối đặt tên đường Alexandre de Rhodes (cha Đắc Lộ). Thật sự thì cha Đắc Lộ đâu có màng danh vọng lấy danh ngài đặt tên cho 1 con đường. Nhưng không thể chối bỏ được sự thật lịch sử là chính …

Read More »