Home / Văn hóa – Quan họ

Văn hóa – Quan họ

Giáo lý Tam Phụ và Đạo Hiếu

GIÁO LÝ TAM PHỤ VÀ ĐẠO HIẾU: Một Nỗ Lực Hội Nhập Thần Học Vào Nền Văn Hóa Nho Giáo Việt Nam Antôn-Phaolô Trần Quốc Anh, SJ Học Viện Thần Học Dòng Tên Đại Học Santa Clara WHĐ (5.11.2020) – Cụm từ “Hội Nhập Văn Hóa”, hay nói cách khác, sự …

Read More »

Cha Đắc Lộ và con đường Việt Nam

Dịp này một nhóm trí thức Huế phản đối đặt tên đường Alexandre de Rhodes (cha Đắc Lộ). Thật sự thì cha Đắc Lộ đâu có màng danh vọng lấy danh ngài đặt tên cho 1 con đường. Nhưng không thể chối bỏ được sự thật lịch sử là chính …

Read More »