Home / Văn hóa – Quan họ

Văn hóa – Quan họ

Cha Đắc Lộ và con đường Việt Nam

Dịp này một nhóm trí thức Huế phản đối đặt tên đường Alexandre de Rhodes (cha Đắc Lộ). Thật sự thì cha Đắc Lộ đâu có màng danh vọng lấy danh ngài đặt tên cho 1 con đường. Nhưng không thể chối bỏ được sự thật lịch sử là chính …

Read More »