Phát triển toàn diện

Tuyên ngôn Fiducia Supplicans về ý nghĩa mục vụ của các chúc lành

Tuyên ngôn “Fiducia supplicans” về ý nghĩa mục vụ của các chúc lành là tài liệu được Đức Thánh Cha Phanxicô phê chuẩn và được...

Xem thêm
Sứ điệp Ngày Thế giới Bệnh nhân năm 2024

Hôm 13.01, Toà thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô, cho Ngày Thế giới bệnh nhân lần thứ XXXII, sẽ được cử hành vào ngày 11.02.2024...

Xem thêm
Người khuyết tật trong đời sống Giáo Hội

NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI Lm. Justin Glyn, SJ Giáo sư Giáo luật, Trường Cao đẳng Thần học Công giáo Melbourne, Australia...

Xem thêm
Đọc lại Đối Thoại Và Rao Giảng ba mươi năm sau

ĐỌC LẠI ĐỐI THOẠI VÀ RAO GIẢNG BA MƯƠI NĂM SAU: MỘT QUAN ĐIỂM TRUNG ĐÔNG Pierbattista Pizzaballa Giám mục, Giáo chủ nghi lễ Latinh, Giêrusalem WHĐ...

Xem thêm