Quan họ

Về hội Lim nghe chuyện têm trầu

“Cũng giống như người thợ may cắt quần áo, tùy vào tay thợ khéo mà có được miếng trầu đẹp và ngon.” – cô Nguyễn Thị Hồng Y (phường vạn An, thành phố Bắc Ninh), người gắn bó với hội Lim và công việc têm trầu cánh phượng trong gần …

Read More »