Văn kiện khác

Sứ điệp Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ I, năm 2024

Hướng về Ngày Thế giới Trẻ em lần thứ I sẽ diễn ra tại Roma vào ngày 25 – 26.05 sắp tới, hôm mồng 02.03,...

Xem thêm
Thông cáo của Uỷ ban Giáo lý Đức tin / HĐGMVN về điều được gọi là “Sứ điệp từ trời”

Thưa anh chị em, Mấy ngày hôm nay một số xứ họ trên địa bàn giáo phận Bắc ninh lại xuất hiện một số người...

Xem thêm
Nhận định về phong trào “Sứ điệp từ trời”

Phong trào mệnh danh là “Sứ điệp từ trời” đã xuất hiện từ tháng 11 năm 2010 tại Châu Âu, và cho đến nay đã...

Xem thêm
Hướng dẫn tổng quát việc dạy giáo lý tại Việt nam

Năm 1997, Bộ Giáo Sĩ đã ban hành bản Hướng Dẫn Tổng Quát Việc Dạy Giáo Lý (HDTQ 97) và ước mong các Hội Đồng...

Xem thêm
Thư mục vụ mùa chay năm 2017

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2017             Kính gửi  quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và toàn thể gia đình giáo phận, Thư mục...

Xem thêm
Thư mục vụ Mùa vọng 2016

Thư mục vụ Mùa Vọng 2016 Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em Nguyện xin Chúa ban cho chúng...

Xem thêm
Thư mục vụ Năm Thánh Lòng Thương Xót

Tòa Giám Mục Bắc Ninh THƯ MỤC VỤ Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016 Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng...

Xem thêm
Thư mục vụ Mùa Vọng 2015

Thư mục vụ Mùa Vọng 2015 (pdf) Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Bắc Ninh Nguyện...

Xem thêm
Quy chế hội đồng giáo xứ và ban hành giáo họ đạo

Bấm vào đây:  Quy chế hội đồng giáo xứ và ban hành giáo họ đạo...

Xem thêm
Thư mục vụ Mùa Chay năm 2014

                                                 ...

Xem thêm