Home / Văn kiện / Văn kiện khác (page 2)

Văn kiện khác

Thư Mục Vụ Mùa Chay 2013

Kính gửi: Quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa giáo phận Bắc Ninh, Nguyện xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta ơn bình an. 1. Chúng ta đang sống trong năm Đức Tin với toàn thể Hội Thánh. Đồng thời đây …

Read More »

Thư chung mùa vọng 2012

Sống Đức Tin thể hiện bằng Đức Ái để “đất chúng ta trổ sinh hoa trái” Kính gửi cộng đoàn dân Chúa giáo phận Bắc Ninh, 1. Khởi nguồn từ Thư Chung hậu Đại Hội Dân Chúa năm 2010 của Hội đồng Giám Mục Việt Nam mời gọi các tín …

Read More »