Cầu nguyện với Lời Chúa Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên

Chủ đề : CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG (CN–LỄ THĂNG THIÊN)

  • Giới thiệu chủ đề cầu nguyện :

Kính thưa cộng đoàn, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ, cũng là cho chúng ta, sứ mạng loan báo Tin Mừng cho khắp muôn dân. Ngài luôn đồng hành và cùng hoạt động với chúng ta, để chúng ta ra đi và mang niềm tin và niềm hy vọng đến cho những ai đang khao khát tìm kiếm chân lý. Giờ đây, trong tâm tình hân hoan, chúng ta cùng chuẩn bị bước vào giờ cầu nguyện tối nay.

  • Gợi ý suy niệm :

Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu trao sứ mệnh của Người cho mọi tín hữu: “Hãy đi khắp thế giới và loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật”. Sứ mệnh này không được trao cho một số ít người được chọn mà cho tất cả các tín hữu. Trở thành Kitô hữu là trở thành người loan báo và rao giảng Tin Mừng. Ngài luôn cùng hoạt động và hướng dẫn chúng ta thực hiện điều Ngài muốn là loan Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Sứ mệnh của các môn đệ cũng là sứ mệnh mà Chúa muốn trao cho chúng ta. Trong giây phút thinh lặng này, mỗi chúng ta hãy nhìn lại trách nhiệm của chính mình trong loan báo Tin Mừng của Chúa. Đâu là những cách thức mà tôi tham gia vào sứ mạng loan báo Tin Mừng trong tư cách là một thành viên trong Giáo hội? Hãy nhìn lại trong tuần qua, bản thân tôi đã sống tư cách môn đệ của mình như thế nào, đặc biệt qua việc sống chứng tá Tin Mừng nơi những người xung quanh tôi?

Lời nguyện cầu xin

Xướng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao cho Giáo Hội sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Xin cho mọi thành phần trong Giáo Hội luôn ý thức trách nhiệm của mình, hầu cho Tin Mừng Phục sinh của Chúa được loan báo cho mọi người.

Xướng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa. Xin cho chúng con biết biến đổi cuộc sống mình mỗi ngày, hầu trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa.

Xướng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã muốn qui tụ toàn thể nhân loại thành một đàn chiên duy nhất. Xin cho chúng con luôn nhiệt thành trong công cuộc truyền rao niềm vui cứu độ, hầu góp phần xây dựng Nhiệm thể Chúa ở trần gian.

Xướng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã rao giảng không những bằng Lời nói mà còn bằng chính những việc làm của Chúa. Xin cho chúng con, khi ra công truyền giảng Tin Mừng, cũng biết dùng gương sáng đời sống mình mà làm chứng về Chúa cho mọi người.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con vui mừng và dâng lời cảm tạ Cha, vì Cha đã cho Con Một Cha đến cứu độ chúng con; chính Người là niềm tin và hy vọng cho chúng con. Xin cho chúng con luôn được sự chở che của Con Cha và được sống dồi dào trong tình thương yêu của Người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.