Home / Ơn Thiên triệu / Nhà thánh Phê rô Tự / Cha Phanxicô Thuận huấn đức các chú nhà thánh Phêrô Tự

Cha Phanxicô Thuận huấn đức các chú nhà thánh Phêrô Tự

Chiều ngày 17.5.2023, Nhà Ứng sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự hân hoan chào đón cha xứ Chính tòa, trưởng ban Thánh nhạc giáo phận, Phanxicô Bùi Quang Thuận đến huấn đức và chia sẻ cho các chú ứng sinh.

Trong giờ huấn đức, cha Phanxicô chia sẻ với các chú chủ đề: “ơn gọi của bản thân”, và những kinh nghiệm mục vụ, thuận lợi cũng như khó khăn tại nơi giáo xứ mà cha đang được trao phó.

Hành trình “nuôi mầm” ơn gọi của cha được bắt đầu từ lúc 9 tuổi dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Mặc dù, ơn gọi của cha đôi khi không được rõ ràng, nhưng với sự hướng dẫn, nâng đỡ trong đời sống đức tin của cha mẹ, ngài đã cảm nghiệm được sứ vụ mà Chúa mời gọi.

Bên cạnh đó, cha Phanxicô cũng chia sẻ thêm với các chú về tình “bác ái”. Bác ái là bản chất của Giáo Hội và toàn thể các Kitô hữu. Cho nên, mọi người Kitô hữu cần có tinh thần bác ái và lòng yêu thương nhau. Đặc biệt, những người sống đời thánh hiến cần có tinh thần “bác ái và yêu thương”, như Chúa Giêsu đã dạy: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình” (Mt 22,39).

Cuối giờ huấn đức, cha Phanxicô nhắn nhủ các chú hãy biết sống yêu thương, luôn cố gắng vì lý tưởng của mình. Biết tận dụng thời giờ quý báu mà Chúa ban để học tập và đào luyện bản thân, hầu mai này trở nên những mục tử như lòng Chúa mong ước.

Giêrônimô Hoàng Nguyễn

About Nguyen Nguyen

Check Also

Tài liệu Hoa Mân Côi & Hội trưởng gia Tháng 6.2023

TÀI LIỆU HOA MÂN CÔI File WORD A5: HMC 06.2023 File WORD A4: HMC 06.2023 …