Chúa Thánh Thần – Đấng Hướng Dẫn Giáo Hội

Chủ đề: CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG HƯỚNG DẪN GIÁO HỘI

  • Giới thiệu chủ đề cầu nguyện:

Kính thưa cộng đoàn, bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Sứ mạng này được Chúa Kitô trao ban cho Giáo hội và được chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp mỗi người xác tín hơn vào vai trò của Ngài trong việc rao giảng Tin Mừng và xin Ngài ban cho chúng ta ơn can đảm, ra đi làm chứng nhân cho Nước Trời. Giờ đây chúng ta bắt đầu giờ chầu tối nay, với lời cầu xin tha thiết với Chúa Thánh Thần giúp chúng ta tham dự sốt sắng.

  • Gợi ý suy niệm :

Chúa Giêsu đã ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ, kèm theo một lệnh truyền: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các Tông đồ đã trở nên những chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh. Nhờ Bí Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, mỗi người chúng ta đã được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Nhưng nhiều khi chúng ta chưa đủ can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đôi khi chúng ta còn sợ hãi, khép kín lòng mình, không dám tuyên xưng mình là kitô hữu. Trong giây phút thinh lặng, chúng ta hãy thầm thỉ với Chúa Thánh Thần, xin Người đốt lên ngọn lửa nhiệt thành trong tâm hồn chúng ta, và ban cho chúng ta ơn soi sáng để chúng ta nhận ra sự hiện diện và những quà tặng của Ngài vẫn ban trong cuộc sống mỗi người chúng ta. Tôi nên làm gì để ý thức hơn về tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống và lời cầu nguyện của tôi? Đâu là những quà tặng mà Chúa Thánh Thần ban cho tôi và tôi đã sử dụng những quà tặng đó để giúp đỡ những người khác như thế nào?

Lời nguyện cầu xin

Xướng: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ và sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Xin cho Giáo Hội nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, mà chu toàn sứ mạng truyền giáo của mình.

Xướng: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Thánh Thần để chúng con được làm con Chúa trong lòng Giáo Hội. Xin cho chúng con luôn gắn bó với Chúa Thánh Thần để củng cố sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

Xướng: “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Lạy Chúa Giêsu, nhờ Bí tích Thánh tẩy, chúng con được trở nên tông đồ của Chúa. Xin cho chúng con biết hăng say và trung thành làm chứng cho Chúa, hầu giúp mọi người nhờ tin vào Chúa, mà được ơn cứu độ.

Xướng: “Như cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần để hướng dẫn đời sống chúng con. Xin cho chúng con biết canh tân đời sống mình mỗi ngày theo lời gọi mời của Tin Mừng. Nhờ đó, chúng con rao giảng Lời Chúa bằng cả đời sống trong gia đình, nơi công sở, và những nơi chúng con hiện diện.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, Cha đã dùng Thánh Thần của Cha để rộng ban muôn vàn ơn phúc bởi trời cho Hội Thánh. Xin cho chúng con, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, trở thành những chứng nhân đích thực của Đức Kitô phục sinh, hầu cho nhiều người kín múc được niềm vui, bình an và sức sống mới từ Con Cha. Người là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.