Chúc mừng bổn mạng thánh Giuse quý cha

                          TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH 

                     Cùng các Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh 

                    và anh chị em giáo dân trong giáo phận

                     Hân hoan mừng Lễ Bảo Trợ Quý Cha: 

 1.  Giuse Phạm Sĩ An
 2. Giuse Nguyễn Hoàng Ân
 3. Giuse Trần Đăng Can
 4. Giuse Lê Quốc Chinh
 5. Giuse Trần Văn Chỉnh
 6. Giuse Nguyễn Văn Công
 7. Giuse Mai Viết Dương
 8. Giuse Nguyễn Trí Dũng
 9. Giuse Mai Văn Điệp
 10. Giuse Nguyễn Văn Đinh
 11. Giuse Ngô Ngọc Đoàn
 12. Giuse Trần Bá Hạnh
 13. Giuse Phạm Minh Hải
 14. Giuse Nguyễn Đức Hiểu
 15. Giuse Hà Mạnh Hoàn
 16. Giuse Trần Đức Huyên
 17. Giuse Nguyễn Văn Khiêm
 18. Giuse Trần Quang Khiêm
 19. Giuse Hoàng Văn Lịch
 20. Giuse Phạm Văn Luật
 21. Giuse Nguyễn Văn Nam
 22. Giuse Đinh Đồng Ngôn
 23. Giuse Nguyễn Văn Nguyên
 24. Giuse Nguyễn Đình Phán
 25. Giuse Nguyễn Văn Phong
 26. Giuse Phạm Văn Phương
 27. Giuse Nguyễn Văn Quân
 28. Giuse Nguyễn Đức Quân
 29. Giuse Ngô Văn Quảng
 30. Giuse M. Phạm Văn Sổ
 31. Giuse Nguyễn Văn Tâm
 32. Giuse Nguyễn Huy Tảo
 33. Giuse Hoàng Văn Thập
 34. Giuse Đinh Văn Thành
 35. Giuse Nguyễn văn Thật
 36. Giuse Nguyễn Văn Thế
 37. Giuse Đỗ Văn Thọ
 38. Giuse Trần Quang Thu
 39. Giuse Ngô Xuân Tín
 40. Giuse Nguyễn Văn Tĩnh
 41. Giuse Nguyễn Quốc Triệu
 42. Giuse Đặng Văn Trọng
 43. Giuse Nguyễn Văn Trường
 44. Giuse Hoàng Anh Tuấn
 45. Giuse Lê Thành Văn
 46. Giuse Nguyễn Văn Vẻ
 47. Giuse Trần Quang Vinh

 Kính chúc Quý Cha, mừng lễ Bảo trợ tràn đầy niềm vui và ơn Chúa.

Nguyện xin Thánh Cả Giuse bầu cử cho Quý cha Luôn được mạnh khỏe, bình an

và lòng nhiệt thành để phục vụ đoàn chiên Chúa trao phó.

 Nguyện chúc,

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh