Chúc mừng lễ thánh quan thày Đaminh


 

TOÀ GIÁM MỤC BẮC NINH 

Hân hoan mừng lễ quý cha:

 

1.     Đaminh Nguyễn Văn       BÍCH

2.     Đaminh Vũ Quang          CHÍ

3.     Đaminh Nguyễn Văn       CÔNG

4.     Đaminh Nguyễn Xuân     HÙNG

5.     Đaminh Nguyễn Văn       KINH

6.     Đaminh Nguyễn Văn       SAO

7.     Đaminh Bùi Văn             SÁU

8.     Đaminh Nguyễn Minh     TÂN

9.     Đaminh Nguyễn Quang   THIỀU

10.  Đaminh Nguyễn Xuân     TRƯỜNG

11.  Đaminh Nguyễn Văn       TUYÊN

 

Kính chúc Quý Cha

Ngày Lễ Quan Thày vui tươi, thánh đức 
và suốt cuộc đời có Thánh Quan Thày gìn giữ, chở che

cùng noi gương thánh nhân rọi chiếu ánh sáng Tin Mừng vào cuộc đời này.

 

Hiệp nguyện,

+ Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Giám Mục Bắc Ninh

Cùng Linh mục, Tu sĩ, Chủng sinh 
và anh chị em trong giáo phận Bắc Ninh.

Tin liên quan