Thông báo chương trình hội ngộ các gia đình trẻ giáo phận Bắc Ninh

Đại Lãm, ngày 25.11.2017

Kính thưa Quí Cha. Xin quí cha tiếp tục thông báo  cho các bạn trẻ và các gia đình đã két hôn từ 15 năm trở lại về ngày HỘI NGỘ GIA ĐÌNH, ngày thứ bảy, 02.12 tới theo chương trình dưới đây, và cho chúng con quân số cụ thể để chúng con chuẩn bị, vì ngày đã muộn rồi. Xin quý cha vui lòng giải tội cho các tham dự viên trước ở giáo xứ để lĩnh ơn toàn xá nhân dịp hội ngộ.  

                  

Chúng con xin chân thành cảm ơn

BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH         

 GIÁO PHẬN BẮC NINH