Chương trình lễ viếng chính thức cha Giuse Phạm Sỹ An tại tòa giám Mục Bắc Ninh

Chương trình viếng và lễ an táng chính thức cha Giuse Phạm Sỹ An 

(ngày 20 và 21 tháng 02 năm 2020)

      * Ngày 20 tháng 02:

 • Di quan vào nhà thờ chính Tòa Bắc Ninh: Lúc 12g30 
 • Các đoàn thể và cá nhân viếng:  15g00 – 19g15
 • Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho cha Giuse tại nhà thờ chính tòa: 19g30 (sau lễ các đoàn thể và cá nhân viếng)
 • * Ngày 21 tháng 02: 
 • Các đoàn thể và cá nhân viếng: 6g00 – 8g45
 • Thánh lễ An táng: 9g00
 • An táng tại nghĩa trang giáo xứ nhà thờ Chính Tòa Bắc Ninh.
 •  Kính xin quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse được hưởng phúc Thiên Đàng. 
 • Lưu ý: xin miễn phúng viếng vòng hoa và bức trướng.         
 •        Xin quý cha mặc lễ phục trắng chung của tòa giám mục Bắc Ninh
 • Văn phòng tòa giám mục Bắc Ninh