Chương trình lễ viếng và an táng cha Giuse Hoàng Trọng Hựu

Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018

       – 8g00′: Giáo xứ Yên Mỹ + Hữu Bằng

       – 10g00: Giáo xứ Dân Trù + Vĩnh Yên + Hòa Loan

       – 14g00: Giáo xứ Văn Thạch + Đại Điền + Tam Đảo + Thống Nhất

       – 16g00: Giáo xứ Vinh Tiến + Bảo Sơn

       – 19g00′: Giáo xứ Hữu Bằng + Cẩm Giang

Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2018
              Các giáo hạt trong giáo phận và các đoàn thể xin đăng ký với:

               cha Quản Hạt Phêrô V. Chu Quang Hòa: ĐT 0985037078     

               hoặc Nt. Maria Nguyễn Thị Nhự: 0961 798 422         

                hoặc Nt. Anna Nguyễn Thị Lan: 0967 739 569

Thánh Lễ an táng vào lúc 15h00’ do Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt chủ sự.

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban: Cha Phêrô V. Chu Quang Hòa

 Phó ban: Các Cha trong giáo hạt

Thành viên: Ban giáo xứ, ban hành giáo và các trưởng ban ngành