Chương trình ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ

NGÀY CẦU CHO  ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ 

Chúa Nhật, ngày 12/05/2019

” Bạn Trẻ Đừng Điếc Đối Với Tiếng Chúa Gọi ! ” Sứ điệp ơn gọi 56″

                           CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT

 • Địa điểm: Tại  giáo xứ  Hòa An – Giáo hạt Bắc Giang
 • Thành phần: Linh mục, Tu sĩ, bạn trẻ, sinh viên trong và ngoài giáo phận, các bậc phụ huynh.
 • 7g00-8g00: Ghi danh
 • 8g00: Khai mạc: cha đặc trách/ Bài ca chủ đề: GIESU CỦA CON
 • 8g 05 :Thuyết trình:  Simon VŨ ĐỨC HÒA
 • 8g45-9g45: Chia sẻ nhóm TM môn đệ   ( Lc 24, 13-35)
 • 9g45-11g30: Giới thiệu các ơn gọi sống đời dâng hiến (1)
 • 09g45: Dòng   Don bosco      :        
 • 10g00: Dòng Đaminh Nữ & Nam: ( tiểu phẩm giới thiệu)
 • 10g25: Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 • 10g40: Dòng nữ
 • 11g00: Dòng Chúa Cứu Thế.
 • 11g15: Đức bà truyền giáo
 • 11g30-12g30: Cơm trưa, nghỉ ngơi
 • 12g30- 13g30: Chầu – Viếng Thánh Thể  (tự do)
 • 13g30-14g00: Giới thiệu các ơn gọi sống đời dâng hiến(2)
 • 13g30’: Nhà Ứng Sinh Phêrô Nguyễn Văn Tự. ( tiểu phẩm)
 • 13g45’: : Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất
 • 14g00: Dòng Tên
 • 14g15 -15g15’: Giao lưu  và các vị đại diện các cộng đoàn.
 • 15g10-15g30: ôn hát
 • 15g30: Thánh lễ tạ ơn

Lưu ý :1. Giới thiệu dòng tu có xen các bài ca sinh hoạt,  các tiết mục sinh hoạt của anh chị em linh hoạt viên hòa An và sinh viên công giáo.

 1. các bạn trẻ đăng ký ghi danh trong các sinh hoạt ngày tìm hiểu ơn gọi được miễn phí bữa cơm trưa. Nhớ đăng ký với ban tổ chức nhé.
 2. Tu sĩ Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Thủy OP