Chương trình Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse Hoàng Trọng Hựu 

Dưới sự hướng dẫn của cha Tổng Đại Diện, hai giáo xứ Hữu Bằng và Lai Tê cùng gia đình Cha Cố Giuse được quý cha quản hạt Vĩnh Phúc và Bắc Ninh chủ sự các cuộc họp bàn và quyết định cải táng cha cố Giuse vào ngày 30 tháng 5 năm 2024.

GIÁO PHẬN BẮC NINH

GIÁO XỨ HỮU BẰNG – LAI TÊ

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO

CHA CỐ GIUSE HOÀNG TRỌNG HỰU

 

Trọng kính Cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý thầy phó tế, quý tu sỹ, chúng sinh cùng cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Hữu Bắng và Lai Tê,

Căn cứ vào việc Đức Cha Giáo Phận chấp thuận việc cải táng và đưa Cha Cố Giuse Hoàng Trọng Hựu từ Vườn Thánh Giáo Xứ Hữu Bằng về Vườn Thánh Giáo Xứ Lai Tê.

Dưới sự hướng dẫn của cha Tổng Đại Diện, hai giáo xứ Hữu Bằng và Lai Tê cùng gia đình Cha Cố Giuse được quý cha quản hạt Vĩnh Phúc và Bắc Ninh chủ sự các cuộc họp bàn và quyết định cải táng cha cố Giuse vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 theo chương trình sau:

  • 6h00: Cải táng
  • 8h00: Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố tại nghĩa trang giáo xứ Hữu Bằng
  • 10h30: Đưa Cha Cố Giuse về giáo xứ Lai Tê
  • 15h00: Đức Cha chủ sự Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố tại giáo xứ Lai Tê

Trong tâm tình hiệp thông và yêu mến Cha Cố Giuse chúng con xin cha Tổng Đại Diện, quý cha và cộng đoàn đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha cố.

Xin quý cha cha mang lễ phục trắng.

Chúng con xin chân thành cảm ơn.

Lai Tê ngày 15 tháng 5 năm 2024

Đại Diện Ban Tổ Chức kính báo

Lm. Giuse Nguyễn Văn Công

 

 

TIỂU SỬ CHA GIUSE HOÀNG TRỌNG HỰU

 

Cha Giuse Hoàng Trọng Hựu sinh ngày 05 thánh 10 năm 1952 tại thôn Lai Tê, xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Năm 1970: Theo đuổi ơn gọi tu trì.

Năm 1972- 1981: Tham gia nghĩa vụ quân sự.

Năm 1981 -1989: Phục viên về quê.

Năm 1989 – 1995: Học đại chủng viện thánh Giuse Hà Nội – khóa III.

Năm 1995 – 2007: Phục vụ tại tòa giám mục Bắc Ninh.

Ngày 24.8.2007: Chịu chức Phó Tế tại tòa giám mục Bắc Ninh.

Ngày 01.01.2008: chịu chức linh mục tại Trung Tâm Thánh Mẫu Từ Phong. Khẩu hiệu linh mục: “Anh Em là chứng nhân của Thầy” (Cv 1,9).

Năm 2008-2013: Chính xứ Bỉ Nội – Thường Thắng.

Năm 2013 – 2018: Chính xứ Cẩm Giang – Dũng Vi.

Năm 2018: Chính xứ Hữu Bằng.

Năm 1998 – 2013: Phụ trách hội Giuse toàn giáo phận.

Năm 2013 – 2018: Phụ trách Ban Phụng Tự giáo phận.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 09 giờ 15 phút, Chúa Nhật, ngày 16 tháng 12 năm 2018, tại tại bệnh viện đa khoa Phúc Yên, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 18.12.2018: An táng tại Vườn thánh Hữu Bằng