Chương trình tổng quát Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội 2023

Chương trình tổng quát Đại hội giới trẻ giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX- 2023

 

THỨ TƯ, NGÀY 22/11/2023

* 8g30: Tiếp đón các bạn trẻ trong giáo phận chủ nhà –  khởi động

 

* 9g00: Bài giáo lý

 

* 9g45: Phân chia công tác cho các ban và tiểu ban

 

*10g30: Cơm trưa

 

*11g00: Các ban và tiểu ban triển khai công việc cho Đại hội

(Buổi sáng dành cho Giới Trẻ Giáo Phận chủ nhà)

* 12g00: Tiếp đón, đăng ký tại bàn lễ tân.

* 13g00: Khởi động, giới thiệu và chào mừng.

* 13g45: Đón Tiếp quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ và quý khách.

* 14g15: Cung nghinh Thánh Giá giới trẻ và nghi thức thượng cờ Đại hội.

* 14g40: Nghi thức khai mạc và văn nghệ khai mạc.

* 15g30: Thuyết trình đề tài I

* 16g30: Suy Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá.

* 17g45: Cơm chiều.

* 18g45: Hoan ca và diễn nguyện.

* 20g45: Cung nghinh và Chầu Thánh Thể – Xưng tội.

* 22g00: Kết thúc giờ Chầu Thánh Thể; Cầu nguyện riêng.

* 22g30: Nghỉ đêm.

THỨ NĂM, NGÀY 23/11/2023

* 5g00: Báo thức.

* 5g30: Dâng ngày cho Chúa.

* 6g00: Ăn sáng.

* 6g30: Bản tin đầu ngày và khởi động ngày mới.

* 7g30: Thuyết trình đề tài II.

* 9g00: Rước đoàn nghi lễ và Thánh Lễ.

* 10g30: Nghi thức bế mạc, trao Thánh Giá và cờ luân lưu.

* 11g10: Cơm trưa và lên đường