Cộng đoàn Lòng Chúa thương xót hạt Nội Bài và Vĩnh Phúc họp tổng kết năm 2023

Ngày 9/1/2024, cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Nội Bài đã tổ chức cuộc họp tổng kết năm 2023 tại nhà thờ xứ Lập Trí.

Cuộc họp quy tụ các thành viên trong Ban phục vụ các cộng đoàn cấp giáo họ, giáo xứ thuộc giáo hạt Nội Bài. Với sự đồng hành của cha đặc trách cộng đoàn cấp giáo phận, Giuse Nguyễn Hoàng Ân.

Từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, các tham dự viên cùng với Chúa nhìn lại những hoạt động của một năm qua. Đồng thời, trong Chúa, các tham dự viên thảo luận và đề xuất những kế hoạch cho năm mới. Trong cuộc họp, các nhóm công tác: từ thiện, giáo dục và truyền thông… tham gia tích cực, cố gắng để xây dựng một cộng đoàn Lòng Chúa thương xót có đời sống thiêng liêng sâu sắc và bác ái mạnh mẽ.

Sau đó là Thánh lễ tạ ơn. Chủ tế Thánh lễ là cha đặc trách cộng đoàn Giuse. Với Thánh lễ này, đại diện cho cộng đoàn Lòng Chúa thương xót giáo hạt Nội Bài, mọi người hiện diện dâng lời tạ ơn Chúa vì năm 2023. Trong đó, mọi người cảm nghiệm được tình yêu Chúa luôn gìn giữ và dẫn dắt cộng đoàn trong suốt năm qua.

Buổi chiều, cha đặc trách Giuse và Ban phục vụ giáo hạt đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc thôn Phù Ninh, Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội. Việc thăm và trao quà cho mọi người không phải chỉ là mang tình người đến sẻ chia, nhưng là lan toả Lòng Chúa thương xót đến cho mọi người.

Trước đó, ngày 8.1.2024, cộng đoàn Lòng Chúa thương xót giáo hạt Vĩnh Phúc đã nhóm họp tổng kết tại giáo xứ Yên Mỹ. Cộng đoàn giáo hạt Vĩnh Phúc cùng tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban cho cộng đoàn cấp giáo phận, giáo hạt và các xứ họ trong giáo phận.

Đàm Tiên – TT LCTX

Tin liên quan