Cung nghinh Thánh Giá Đại hội Giới Trẻ tại giáo xứ Bỉ Nội – Bắc Giang

Cùng đi với Chúa trong ánh sáng của Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ, hôm nay 17.9.2023 ánh sáng ấy đã chiếu soi nơi giáo xứ Bỉ Nội. Ngay từ sáng sớm, tất cả các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các bạn giới trẻ, các em thiếu nhi giáo xứ Bỉ Nội đã có mặt đầy đủ và sẵn sàng khởi hành chương trình đi đón Thánh Giá từ giáo xứ Thường Thắng.

Lời Chúa mà Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Hoàn chia sẻ trong Thánh lễ ngày hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ hãy biết sống sự thứ tha, bao dung và yêu thương. “Như Thiên Chúa là Cha nhân từ, Người chậm giận và giàu tình thương”, Ngài yêu thương con người đến nỗi đã hiến dâng mạng sống mình trên Thập Tự để con người được sạch tội. Mong rằng, “Thập Giá minh chứng tình yêu” sẽ là ngọn đuốc dẫn đường, ánh sáng của Thập Giá sẽ chiếu rọi tâm hồn của toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là cho các bạn trẻ giáo xứ Bỉ Nội nói riêng, để chúng ta không còn mê muội, chìm đắm trong những ích kỉ, nhỏ nhen, hẹp hòi và những dục vọng tầm thường. Trái lại luôn biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta, sẵn sàng thứ tha mọi lỗi lầm cho anh chị em, biết kết hợp mật thiết với Chúa, biết chạy đến cùng Ngài, để được Ngài chở che, yêu thương và đỡ nâng.

 

P/s: Hướng tới Đại Hội Giới Trẻ Hạt Bắc Giang ngày 01.10.2023: “GIới Trẻ Trong Đời Sống Gia Đình”

BTT giáo xứ Bỉ Nội