Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 23 thường niên

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

15 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

18 “Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

19 “Thầy còn bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”

Cùng nhau làm đẹp

Con người không sống một mình, mà sống với nhau, cùng nhau, và thật tuyệt vời nếu con người sống vì nhau, cho nhau, cùng nhau làm đẹp cuộc đời liên đới yêu thương.

  1. Làm đẹp cho người. Ngày nay nhiều người đi sửa sang sắc đẹp, nhất là khi thấy cơ thể bị lỗi. Là người, không nhiều thì ít, ai cũng có lỗi lầm. Thế nên, có thể nói sửa đổi lỗi lầm là nhu cầu làm đẹp. Vì thế, Chúa bảo chúng ta phải có trách nhiệm sửa lỗi cho người khác trong cung cách tế nhị và riêng tư trực tiếp “một mình anh với nó mà thôi”. Hãy quan niệm việc sửa lỗi là làm đẹp cho người khác, chứ không phải chuyện bêu xấu người khác.
  2. Làm đẹp cho mình. Cùng với việc làm đẹp cho người bằng cách giúp họ sửa đổi lỗi lầm, thì chúng ta cũng cần để ý làm đẹp cho chính mình bằng cách mở lòng tháo cởi tha thứ. Khi không tha thứ là ta lấy lỗi lầm của người khác trừng phạt chính mình, làm cho lòng mình khó chịu, bực tức, căm thù, giận tím mặt… khiến ta ra xấu xa. Tháo cởi tha thứ làm lòng mình bình an thanh thản, thảnh thơi, mặt vui tươi… đẹp hẳn lên.
  3. Làm đẹp như Chúa. Làm đẹp người, làm đẹp mình nhưng không theo tiêu chuẩn thế gian, mà theo tiêu chuẩn của Chúa, theo ý Chúa “ở đâu có hai ba người họp lại hợp lời cầu xin nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” Làm đẹp bằng cầu nguyện để cả đời sống của chúng ta chiếu tỏa ánh sáng Chúa. Làm đẹp như Chúa là hỏi lòng mình: những suy nghĩ, lời nói, việc làm của tôi thế này có đẹp lòng Chúa không?

Người ta hay để ý làm đẹp mặt mũi, đẹp hình dáng, còn Chúa lại để ý làm đẹp tấm lòng: lòng hoán cải sửa đổi lỗi lầm, lòng tháo cởi tha thứ, lòng tha thiết cầu nguyện tìm ý Chúa như lời Đáp Ca Chúa Nhật tuần này: “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: Các ngươi chớ cứng lòng.” Amen.

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường