Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường

Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường

Cha xứ Ngô Khê, kiêm nhiệm xứ Nguyệt Đức; Trưởng Ban văn hoá

Sinh năm: 1972

Ngày thụ phong: 3/10/2009

Địa chỉ: Nhà thờ Ngô Khê, Phong Khê, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh

 

Quá trình mục vụ:

2009-2010: Phụ tá Bắc Giang

2010-2011: Phụ tá Vĩnh Yên

2011-2014: Chánh văn phòng

2014-2018: Du học Hoa Kỳ

2018-2021: Cha xứ Ngô Khê, Đồng Nhân, Nguyệt Đức

2021 đến nay: Cha xứ Ngô Khê, Nguyệt Đức