Đấng Bản Quyền

Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Ðạt S.J

 

“Tình Thương và Sự Sống” (G 10,12)

Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Ðạt

Sinh ngày: 20/7/1947 tại họ Xuân Lai, giáo xứ Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, thuộc giáo phận Bắc Ninh.

Vào Dòng Tên năm 1967.

Học triết học và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X Ðà Lạt.

Ngày 5/6/1976: thụ phong linh mục.

Năm 2002: du học tại Pháp chuyên về linh đạo.

Ngày 4 tháng 8 năm 2008, Đức thánh cha Biển Đức XVI bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Giáo phận Bắc Ninh.

Truyền chức Giám mục vào lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 7/10/2008 tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.

 

Đức Giám mục phó Giuse Đỗ Quang Khang

Gặp gỡ, lắng nghe và phân định

 

Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

Sinh ngày: 7/11/1965 tại Thủ Đức, Sài Gòn.

Tháng 10/1993, tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

Ngày 30/06/1999: Thụ phong linh mục

Tháng 3/2001, học tại Học viện Công giáo Toulouse, Pháp,

Tháng 6/2006, học tại Học viện Kinh thánh Giáo hoàng, Rôma

Ngày 30/10/2021: Đức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh.

Truyền chức Giám mục vào ngày 14/12/2021 tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.

 

CÁC GIÁM MỤC TIỀN NHIỆM

Đức Giám mục Antonio Colomer Lễ, OP +

Đức cha Maximio Velasco Khâm, OP +

Đức Giám mục Teodoro Gordaliza Phúc, OP +

Đức Giám mục Eugenio Artaraz Chỉnh, OP +

Đức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn, OP +

Đức Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo +

Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng +

Đức Giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng +

Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến +

Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

About Nguyen Nguyen