Đấng Bản Quyền

Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

Gặp gỡ, lắng nghe và phân định

 

Sinh ngày: 7/11/1965 tại Thủ Đức, Sài Gòn.

Tháng 10/1993, tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

Ngày 30/06/1999: Thụ phong linh mục

Tháng 3/2001, học tại Học viện Công giáo Toulouse, Pháp,

Tháng 6/2006, học tại Học viện Kinh thánh Giáo hoàng, Rôma

Ngày 30/10/2021: Đức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh.

Truyền chức Giám mục vào ngày 14/12/2021 tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.

Ngày 17 tháng 6 năm 2023: Giám mục Chính toà giáo phận Bắc Ninh

 

CÁC GIÁM MỤC TIỀN NHIỆM

Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến +

Đức Giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng +

Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng +

Đức Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo +

Đức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn, OP +

Đức Giám mục Eugenio Artaraz Chỉnh, OP +

Đức Giám mục Teodoro Gordaliza Phúc, OP +

Đức Giám mục Maximio Velasco Khâm, OP +

Đức Giám mục Antonio Colomer Lễ, OP +