Home / Đấng Bản Quyền

Đấng Bản Quyền

Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang "Gặp gỡ, lắng nghe và phân định" Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang Sinh ngày: 7/11/1965 tại Thủ Đức, Sài Gòn. Tháng 10/1993, tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn Ngày 30/06/1999: Thụ phong linh mục Tháng 3/2001, học tại Học viện Công giáo Toulouse, Pháp, Tháng 6/2006, học tại Học viện Kinh thánh Giáo hoàng, Rôma Ngày 30/10/2021: Đức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh. Truyền chức Giám mục vào ngày 14/12/2021 tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh. Ngày 17 tháng 6 năm 2023: Giám mục Chính toà giáo phận Bắc Ninh   CÁC GIÁM MỤC TIỀN NHIỆM Đức Giám mục Antonio Colomer Lễ, OP + Đức Giám mục Maximio Velasco Khâm, OP + Đức Giám mục Teodoro Gordaliza Phúc, OP + Đức Giám mục Eugenio Artaraz Chỉnh, OP + Đức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn, OP + Đức Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo + Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng + Đức Giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng + Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến + Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Ðạt S.J

Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Ðạt S.J“Tình Thương và Sự Sống” (G 10,12)  Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn ÐạtSinh ngày: 17/6/1948 tại họ Xuân Lai, giáo xứ Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, thuộc giáo phận Bắc Ninh.Vào Dòng Tên năm 1967.Học triết học và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X Ðà Lạt.Ngày 5/6/1976: thụ phong linh mục.Năm 2002: du học tại Pháp chuyên về linh đạo.Ngày 4 tháng 8 năm 2008, Đức thánh cha Biển Đức XVI bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Giáo phận Bắc Ninh.Truyền chức Giám mục vào lễ Đức Mẹ Mân Côi, ngày 7/10/2008 tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.Giám mục Chính tòa GP Bắc Ninh: 04/8/2008 – 17/6/2023

Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt“Chạnh lòng thương” (Mt 9,36) Sinh ngày: 04/09/1952 tại tỉnh Lạng Sơn.Linh mục: 31/05/1991Tấn phong Giám Mục: 29/06/1999Giám quản Giáo phận Bắc Ninh: 24/09/2006-04/8/2008

Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến +“Xin cho mọi người nên một” (Ga 17,21)(20/09/1945-24/09/2006)Sinh ngày: 20/09/1945 tại giáo xứ Đại Lãm, Tam Dị, Lục Nam, Bắc GiangLinh mục: 16/09/1974Bổ nhiệm Giám mục: 15/12/1988Tấn phong Giám mục: 25/01/1989Giám mục phó Giáo phận Bắc Ninh: 15/12/1988-23/3/1994Giám mục Chính tòa GP Bắc Ninh: 23/3/1994-24/09/2006Qua đời: 24/09/2006Phần mộ: Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh

Đức Giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng

Đức Giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng +“Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,7)(15/03/1921-28/01/1992)Sinh ngày: 15/03/1921 tại giáo xứ Tử Nê, Lương Tài, Bắc NinhLinh mục: 21/12/1945Tấn phong Giám mục trong âm thầm: 04/05/1975 tại phòng U8 tòa giám mục Bắc NinhGiám mục phó GP Bắc Ninh từ ngày: 04/05/1975Qua đời: 28/01/1992Phần mộ: Nghĩa trang giáo xứ Đại Lãm

Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng

Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng +“Tôi tin vào tình yêu Thiên Chúa” (1Ga 4, 16)(15/06/1919-22/02/2009)Sinh ngày: 15/06/1919 tại Ninh BìnhLinh mục: 06/06/1949Bổ nhiệm Giám mục: 05/04/1963Tấn phong Giám mục: 15/08/1963Giám mục Chính tòa tiên khởi GP Bắc Ninh: 05/04/1963-23/3/1994Qua đời: 22/02/2009Phần mộ: Nhà thờ Chính tòa Hà Nội

Đức Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo

Đức Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo +“Chiến thắng trong bác ái”(01/01/1900-18/08/1977)Sinh ngày: 01/01/1900 tại Hà Thạch                 Linh mục: 10/06/1933                                     Bổ nhiệm Giám mục: 07/05/1955Tấn phong Giám mục: 07/02/1956Giám quản Tông tòa GP Bắc Ninh: 1955-1963Qua đời: 18/08/1977Phần mộ: Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng

Đức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn, OP

Đức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn, OP +“Tôi sẽ rao truyền danh Chúa cho các anh em tôi”(05/11/1912-20/05/1974)Sinh ngày: 05/11/1912 tại Nam ĐịnhLinh mục: 24/12/1939Bổ nhiệm Giám mục: 12/03/1950Tấn phong Giám mục: 03/09/1950Đại diện Tông tòa GP Bắc Ninh: 12/03/1950-1955Qua đời: 20/05/1974Phần mộ: Tòa giám mục Quy Nhơn

Đức Giám mục Eugenio Artaraz Chỉnh, OP

Đức Giám mục Eugenio Artaraz Chỉnh, OP +(13/02/1873-21/12/1947)Sinh ngày: 13/02/1873 tại Tây Ban NhaLinh mục: 20/05/1899Bổ nhiệm Giám mục: 14/06/1932Tấn phong Giám mục: 06/11/1932Đại diện Tông tòa GP Bắc (BN): 14/06/1932-21/12/1947Qua đời: 21/12/1947Phần mộ: Tây Ban Nha

Đức Giám mục Teodoro Gordaliza Phúc, OP

Đức Giám mục Teodoro Gordaliza Phúc, OP +(09/11/1874-14/10/1931)Sinh ngày: 09/11/1874 tại Tây Ban NhaLinh mục: 10/12/1893Bổ nhiệm Giám mục: 10/08/1915Tấn phong Giám mục: 16/01/1916Đại diện Tông tòa GP Bắc (BN): 1925-14/10/1931Qua đời: 14/10/1931Phần mộ: Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN