Danh sách các bài cử điệu dùng trong Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội 2023

Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX với chủ đề “Đất chúng ta trổ sinh hoa trái” sẽ được tổ chức tại Nhà thờ Bến Đông, giáo phận Bắc Ninh vào ngày 22-23.11.2023. Ban Linh Hoạt Viên Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội 2023 xin gửi danh sách các bài cử điệu chính thức dùng trong hai ngày này. Xin mời các bạn trẻ thuộc các giáo xứ và giáo phận trong Giáo tỉnh tập những cử điệu này để cùng tham gia, giao lưu cử điệu trong ngày họp mặt.

1. Đất nở hoa | Bài ca chủ đề Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX

2. Giêsu tình yêu giữa đời

3. Hoa trái yêu thương

4. Đường Giêsu

5. Tuổi trẻ con

6. Hoa trái từ Đức Kitô

7. Nối gót đức tin

8. Bài ca Hiệp Hành

9. Tình thương Chúa trổ sinh hoa trái

10. Đất chúng ta trổ sinh hoa trái