Danh sách đăng ký tham dự Đại hội Giới trẻ

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ

GIÁO TỈNH HÀ NỘI LẦN THỨ XIX

Ngày 22-23.11.2023

Tại giáo xứ Bến Đông, giáo phận Bắc Ninh

Stt

Giáo phận

Số lượng

1

Bắc Ninh

9050

2

Bùi Chu

1117

3

Hà Nội

 

4

Hà Tĩnh

 1030

5

Hải Phòng

 

6

Hưng Hoá

 1100

7

Lạng Sơn

 240

8

Phát Diệm

1035

9

Thái Bình

806

10

Thanh Hoá

986

11

Vinh

1063

Ban Truyền Thông sẽ liên tục cập nhật con số tại link này. Mời quý vị cùng theo dõi.

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN