Bài viết mới

Danh sách linh mục (9/2022)

Stt Tên thánh, họ Tên Sinh Chịu chức Địa chỉ
1 Giuse Nguyễn Hoàng      ÂN 1957 02.03.2003 NT Dũng Vi, Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh
2 ĐaMinh Nguyễn Văn ANH 1978 03.6.2019 NT Tiên Nha, Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang
3 Giuse Cao Thanh BẮC 1988 11.6.2021 NT Thái Nguyên, Trưng Vương, Tp Thái Nguyên
4 Vincentê Hoàng Văn BÁO 1978 03.04.2014 NT Tiểu Lễ, Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên
5 Đaminh Nguyễn Văn BÍCH 1971 03.10.2009 NT Tiên Lục, Lạng Giang, Bắc Giang
6 Giuse Trần Đăng  CAN 1943 02.01.1974 Nhà hưu dưỡng Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
7 Toma Aquinô Nguyễn Văn CHÁNH 1964 1.6.1996 Số 25 đ.9, kp.1, F. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Sài Gòn
8 Đaminh Phạm Văn CHỈ 1980 07.08.2015 Nt Nông Vụ, tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên – HN
9 Đaminh Vũ Quang  CHÍ  1956 09.06.2007 NT Lập Trí, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội
10 Giuse Lê Quốc  CHINH 1974 01.01.2008 Nhà Thánh Tự, Xuân Hòa, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh
11 Giuse Trần Văn  CHỈNH 1973 01.01.2008 NT Tân Bình, Bình Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang
12 Tôma Nguyễn Thế CHƯƠNG 1983 1.07.2020 NT Tiểu Lễ, Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên
13 Giuse Nguyễn Văn CÔNG 1979 03.04.2014 NT Lai Tê, Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh
14 Đaminh Nguyễn Văn  CÔNG 1975 08.06.2012 ĐCV Hà Nội, 125, Trung Văn, Nam  Từ Liêm, Hà Nội
15 Giuse Vũ Văn CƯƠNG 1987 02.6.2022 NT Đại Từ,  Đồng Cả, Hùng Sơn, Đại Từ, T.Nguyên
16 Giuse Nguyễn Mạnh  CƯỜNG 1985 04.6.2020 NT Chũ, Tân Tiến, Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang
17 Lu-y Gonzaga Maria Nguyễn Văn ĐẠI 1973 03.6.2019 NT Đại Điền, Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
18 Phanxicô X. Nguyễn Đức  ĐẠI 1962 02.03.2003 NT Hữu Bằng, Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
19 Phêrô Trần Vinh DANH 1982 24.08.2017 NT Nỉ, phố Nỉ, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội.
20 Gioan Euđê M. Nguyễn Văn Mộng DIỄM 972 01.06.2013 NT Văn Thạch, Đồng Quế, Sông Lô, Vĩnh Phúc
21 Đaminh Mr. Nguyễn Kim  ĐIỀN 1969 03.04.2014 NT Đình Tổ, Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên 
22 Giuse Nguyễn Văn      ĐINH 1965 07.05.2006 NT Dân Trù, Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
23 Gioan B. Nguyễn Như  ĐỊNH 1953 01.01.2008 NT Mỹ Lộc, Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang 
24 Giuse Ngô Ngọc  ĐOÀN 1970 02.03.2003 NT Yên Cư, Tân Sỏi, Yên Thế, Bắc Giang
25 Fx. Maria Hồ Hoàng  DOANH 1972 03.04.2014 Tổ 15, Gốc Sấu, Na Hang, Na Hang, Tuyên Quang
26 Đaminh Ngô Quang DUẨN 1974 03.04.2014 NT Hích, Trung Thành, Hòa Bình, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
27 Micaen Nguyễn Công ĐỨC 1976 2.7.2014 NT Na Rì, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
28 Giuse Mai Viết  DƯƠNG 1975 03.04.2014 NT Yên Thuỷ, Yên Lạc, Phú Lương, Thái Nguyên
29 Phêrô Nguyễn Văn DƯƠNG 1986 02.6.2022 NT Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội
30 Giuse Phạm Minh  HẢI 1950 16.09.1974 Nhà Hưu Dưỡng Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
31 Giuse Trần Bá  HẠNH 1945 16.09.1974 Nhà hưu dưỡng Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
32 Giuse Nguyễn Văn HIẾN 1991 02.6.2022 NT Bắc Giang, 66A, Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, tp. Bắc Giang, B Giang  
33 Giuse Nguyễn Đức    HIỂU 1947 16.09.1974 TGM Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
34 Simon Vũ Đức HOÀ 1971 24.07.2009 NT Minh Tân, Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội
35 Phêrô V. Chu Quang HÒA 1974 03.10.2009 NT Phúc Yên, P. Trưng Trắc, tx.Phúc Yên,Vĩnh Phúc 
36 Phanxicô X. Nguyễn Văn   HOÀN 1971 07.05.2006 NT Bỉ, Ngọc Thiện, Tân Yên, Bắc Giang
37 Giuse Hà Mạnh  HOÀN 1974 01.01.2008 TGM Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
38 Đaminh Nguyễn Hữu HOÀN 1977 25.04.2015 Nt Bạch Xa, Bến Đền, Bạch Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang
39 Đaminh Nguyễn Văn  HỒI 1974 03.04.2014 NT Tử Đình, F. Long Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
40 Phanxicô X. Nguyễn Văn  HUÂN 1965 29.11.2005 NT Thái Nguyên, Trưng Vương, Tp Thái Nguyên
41 Tôma Nguyễn Văn HUỆ 1982 03.6.2019 NT Cẩm Giang, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
42 Đaminh Nguyễn Xuân  HÙNG 1954 29.06.1998 NT Phượng Giáo, Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh.
43 Micaen Maria Nguyễn HÙNG 1974 10.8.2016 Nt Lực Tiến, Xóm 8, Quý Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang
44 Giuse Hoàng Trọng HỮU 1985 03.6.2019 NT Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
45 Giuse Trần Đức  HUYÊN 1974 08.06.2012 NT  Đại Lãm, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang
46 Phanxicô X. Ngô Quang  KHẢI 1977 25.04.2015 ĐCV Hà Nội
47 Đaminh Nguyễn Văn  KHANG 1986 03.06.2017 Nhà Thánh Tự, Xuân Hòa, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh
48 Tomasô Nguyễn Tuấn KHANH 1984 8.11.2019 NT Thị Đáp Cầu, 382 A Phường Thị Cầu, Tp Bắc Ninh
49 Giuse Nguyễn Văn   KHIÊM 1962 29.06.1998 NT Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh
50 Giuse Trần Quang  KHIÊM 1963 29.06.1998 Nt Phúc Xuân, xóm Nhà Thờ, xã Phúc Xuân,
tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
51 Đaminh Nguyễn Như KHUÊ 1985 01.06.2018 NT Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
52 Đaminh Nguyễn Văn   KINH 1944 16.09.1974 NT Bến Cốc, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội
53 Giuse Hoàng Văn                LỊCH 1961 02.03.2003 NT Lưu Xá, phương Lưu Xá, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
54 Phanxicô X. Nguyễn Huy  LIỆU 1969 02.03.2003 NT An Tràng, Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang
55 Gioan B. Nguyễn Huy LONG 1969 07.05.2006 NT Vĩnh Yên, Ngô Quyền, tp. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
56 Phanxicô Xaviê Đặng Văn LONG 1986 11.6.2021 NT Yên Thịnh, Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang
57 Giuse Đỗ Bá LUÂN 1982 11.6.2021 NT Đại Điền, Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
58 Giuse Phạm Văn  LUẬT 1978 25.04.2015 NT Sông Công, Thái Nguyên
59 Vincentê Mai Văn   MẠNH 1967 29.11.2005 NT Phong Cốc, Đức Long, Quế Võ, Bắc Ninh
60 Tôma Aquinô Nguyễn Văn MIÊN 1991 02.6.2022 NT Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
61 Phaolô Trần Hoàng Khoa NAM 1979 04.8.2014 NT  Phượng Mao, Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh
62 Giuse Nguyễn Văn  NAM 1947 24.06.1978 Số 25 đ.9, kp.1, F. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Sài Gòn
63 Giuse Nguyễn  NGÁT 1985 04.6.2020 NT Bến Đông, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
64 Gioan Maria Đinh Văn NGHĨA 1975 01.06.2018 Nhà hưu dưỡng Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
65 Giuse Đinh Đồng NGÔN 1971 17.06.2010 NT Nội Bài, Tổ 11, Tt Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
66 Giuse Nguyễn Văn NGUYÊN 1961 24.8.2002 TGM Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
67 Giuse Nguyễn Đình  PHÁN 1978 28.05.2016 NT Hòa Loan, Lũng Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
68 Bonifacio Nguyễn Hùng PHI 1970 20.07.2006 Xóm 8, Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên
69 Giuse Nguyễn Văn  PHONG 1961 02.03.2003 66A, Nguyễn Văn Cừ, Lê Lợi, tp. Bắc Giang, B Giang  
70 Anrê Nguyễn Quang PHÚC 1973 01.01.2008 NT Nhã Lộng, Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên
71 Tomasô Nguyễn Văn  PHÙNG 1977 03.10.2009 NT Bến Đông, Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội
72 Giuse Phạm Văn  PHƯƠNG 1964 02.03.2003
73 Vicente Nguyễn Văn  QUÂN 1973 03.10.2009 NT Thiết Nham, Minh Đức, Việt Yên, Bắc Giang
74 Giuse nguyễn Đức QUÂN 1979 01.06.2018 NT Trung Lai,  Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang
75 Đaminh Nguyễn Văn QUÂN 1984 03.6.2019 NT Tân Bình, Bình Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang
76 Giuse Nguyễn Văn  QUÂN 1979 08.06.2012 NT Vân Cương, Hữu Đô, Đoan Hùng, Phú Thọ
77 Phanxicô X. Phạm Văn  QUANG 1980 03.06.2017 NT Yên Lễ, Thôn Am, Xã An Dương, Tân Yên, Bắc Giang
78 Giuse Ngô Văn  QUẢNG 1980 28.05.2016 10503 Thornlea Dr, Houston, TX 77089, USA
79 Giuse Trương Đình SÁNG 1979 3.12.2019 NT Nỉ, Phố Nỉ, xã Trung Giã , Sóc Sơn , Hà Nội
80 Đaminh Nguyễn Văn SAO 1969 29.11.2005 NT Tân An, An Thượng, Yên Thế, Bắc Giang
81 Giuse Nguyễn Văn  TÂM 1978 28.05.2016 NT Xuân Hòa, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh  
82 Đaminh Nguyễn Minh  TÂN 1971 01.01.2008 NT Ngọ Xá, Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 
83 Giuse Ngô Văn TẤN 1985 04.6.2020 NT Đồng Chương, Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang
84 Giuse Nguyễn Huy           TẢO 1942 16.09.1974 Nhà hưu dưỡng Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
85 Bernarđino Đinh Văn THÁI 1978 11.07.2014 Xóm 8, Thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, Thái Nguyên
86 Martino Mai Quyết THẮNG 1981 22.08.2014 Nt Nông Vụ, tổ 12, P. Phúc Lợi, Q. Long Biên – HN
87 Phêrô Mai Viết  THẮNG 1972 07.05.2006 NT Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
88 Phanxicô X. Nguyễn Văn  THẮNG 1975 17.06.2010 TGM Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
89 Giuse Đinh Văn THÀNH 1977 03.04.2014 NT Đại Từ,  Đồng Cả, Hùng Sơn, Đại Từ, T.Nguyên
90 Gioakim Nguyễn Đức THÀNH 1976 17.06.2010 NT Tam Đảo, Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
91 Giuse Hoàng Văn THẬP 1977 28.02.2013 NT Yên Thịnh, Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang
92 Giuse Nguyễn Văn THẬT 1959 11.06.2005 NT Nà Phặc, TT.Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn
93 Giuse Nguyễn Văn  THẾ 1981 25.04.2015 Văn Cường 3, Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên
94 Bê-nê-đic-tô Vũ Vinh THI 1973 28.05.2016 NT Vĩnh Ngọc, TT Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
95 Đaminh Nguyễn Quang  THIỀU 1945 02.03.2003 Nhà thờ Nghĩa Hạ,  Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang
96 Giuse Đỗ Văn THỌ 1975 01.06.2018 Số 25 đ.9, kp.1, F. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, Sài Gòn
97 Giuse Nguyễn Minh THỌ 1985 03.6.2019
98 Gioakim Nguyễn Văn  THOAN 1970 29.11.2005 NT Lục Hạ, Tân Trung, Tân Yên, Bắc Giang 
99 Giuse Trần Quang  THU 1972 08.06.2012 NT Đồng Chương, Vĩnh Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang
100 Phanxicô X. Bùi Quang  THUẬN 1974 01.01.2008 TGM Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
101 Phêrô Nguyễn Văn  THỦY 1971 03.10.2009 NT Phượng Mao, Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh
102 Vincentê Nguyễn Văn THUYÊN 1982 25.04.2015 NT Tân Cương, Phúc Trìu, tp Thái Nguyên
103 Giuse Ngô Xuân  TÍN 1972 03.03.2005 NT Hoà An, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang
104 Hieronimo Nguyễn Văn  TÍNH 1985 03.06.2017 NT An Bài, Xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội
105 Giuse Nguyễn Văn   TĨNH 1973 16.04.2011 NT Bắc Kạn, Phùng Chí Kiên, tp Bắc Kạn, Bắc Kạn
106 Giuse Phan Tự TOÁN 1989 11.6.2021 NT Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh
107 Đaminh Trần Văn TOÁN 1988 02.6.2022 NT Hích, Trung Thành, Hòa Bình, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
108 Gioan B. Nguyễn Xuân TOÀN 1978 03.04.2014 NT Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội
109 Đaminh Trần Văn TOÀN 1988 04.6.2020
110 Giuse Phạm Văn  TOẢN 1985 03.6.2019 Nhà thờ Ba Bể, Phiêng Chì, Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kạn
111 Phêrô V. Chu Quang  TÒNG 1939 08.12.1979 Nhà hưu dưỡng Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh
112 Bosco Đinh Quang TRIỂN 1977 23.08.2012 NT Hoà An, Hợp Đức, Tân Yên, Bắc Giang
113 Giuse Nguyễn Quốc TRIỆU 1980 28.05.2016 NT Yên Tập, Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang
114 Phaolô Nguyễn Khắc TRỌNG 1985 03.6.2019 NT Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
115 Mátthêu  Đinh Thiên TRỌNG 1980 04.8.2018 NT Phượng Mao, Mao Trung, Quế Võ, Bắc Ninh
116 Giuse Đặng Văn TRỌNG 1970 03.07.2008 NT Vinh Tiến, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
117 Đaminh Nguyễn Xuân TRƯỜNG 1972 03.10.2009 NT Ngô Khê, Phong Khê, Tp. Bắc Ninh
118 Giuse Nguyễn Văn  TRƯỜNG 1974 28.02.2013 NT Trung Xuân, Vạn Yên, Mê Linh, Hà Nội
119 Vicente Nguyễn Văn  TRƯỜNG 1986 11.6.2021 NT Vân Cương, Hữu Đô, Đoan Hùng, Phú Thọ
120 Giuse Nguyễn Đức  TRƯỞNG 1990 02.6.2022 NT Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
121 Giuse Trương Văn  1989 02.6.2022 NT Ngọ Xá, Châu Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 
122 Inhaxiô Nguyễn Ngọc 1988 04.6.2020 NT Đại Lãm, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang
123 Phanxicô X. Nguyễn Văn  TUÂN 1981 28.02.2013 NT Chũ, Tân Tiến, Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang
124 Gioan Ngô Văn  TUÂN 1983 11.6.2021 Nt Bạch Xa, Bến Đền, Bạch Xa, Hàm Yên, Tuyên Quang
125 Giuse Hoàng Anh  TUẤN 1975 03.10.2009 NT La Tú, Tân Khánh, Phú Bình, Thái Nguyên
126 Gioan Ê-đê Maria Phạm Quốc TUẤN 1977 03.6.2019
127 Đaminh Nguyễn Văn TUẤN 1989 02.6.2022 NT Phúc Yên, P. Trưng Trắc, Tp.Phúc Yên,Vĩnh Phúc 
128 Đaminh Nguyễn Văn   TUYÊN 1971 29.11.2005 NT Thống Nhất, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
129 Giuse Trần Văn TUYỂN 1991 02.6.2022 Nhà Thánh Tự, Xuân Hòa, Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh
130 Phêrô Nguyễn Công  VĂN 1962 29.06.1998 NT Bắc Ninh, 537 Ngô Gia Tự, Tiền An, Tp. Bắc Ninh
131 Giuse Lê Thành  VĂN 1975 25.04.2015 NT Yên Mỹ, 35 Nhà Chung, Xuân Hòa, TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc
132 Giuse Nguyễn Văn VẺ 1982 01.06.2018 NT Thường Thắng – Hiệp Hòa – Bắc Giang
133 Phêrô Đỗ Công  VIÊN 1977 08.06.2012 NT Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên
134 Giuse Trần Quang  VINH 1938 16.09.1974 Nhà hưu dưỡng  Từ Phong, Cách Bi, Quế Võ, Bắc Ninh

About Nguyen Nguyen