Đề tài học hỏi Tin Mừng Marcô tháng 2.2024

  1. Thể loại văn chương đặc trưng của Tin mừng Marcô là việc trình bày các phép lạ.
  2. Nửa đầu Tin mừng, thánh Marcô tập trung trình bày các phép lạ nhằm chứng minh Đức Giêsu là Đấng Kitô với đỉnh cao là lời tuyên xưng của thánh Phêrô: ‘Thầy là Đấng Kitô’ (Mc 8,29)
  3. Nửa sau Tin mừng, khi đề cập đến ba lần tiên báo về cái chết của Đức Giêsu và nhất là qua việc mô tả cuộc thương khó, thánh Marcô muốn chứng minh Đức Giêsu là Con Thiên Chúa với đỉnh cao là lời tuyên xưng của viên sĩ quan Rôma dưới chân thập giá: ‘Quả thật, người này là Con Thiên Chúa’ (Mc 15,39)