Đền Thánh Tâm Bắc Giang

01Đền tọa lạc tại trung tâm thành phố Bắc giang, nên được gọi là Đền Thánh Tâm Bắc giang.

Nơi đây chính là giáo xứ Bắc giang, Đức cha Colomer Lễ đã  thành lập giáo xứ Bắc Giang  năm 1894. Sau đó đức cha Gordaliza  Phúc  đã cho xây một thánh đường đẹp nhất Giáo phận, vì là trung tâm tôn giáo và chính trị của Phủ Lạng Thương ngày xưa và cũng là của Bắc giang ngày nay.

Trong thời kỳ chiến tranh oanh tạc miền Bắc, ngày19/12/1972, nhà thờ đã bị đổ nát, chỉ còn đống gạch vụn!

Cũng trong thời gian khó khăn này, Đức cha Phaolô Phạm Đình Tụng, đương nhiệm Bắc ninh lúc ấy, đã không ngớt hướng về Thánh Tâm, cổ vũ toàn Giáo phận tin tưởng phó thác vào lòng thương xót Chúa gìn giữ và che chở giáo phận. Đồng thời Ngài khấn hứa với Thánh Tâm rằng ngài sẽ xây dựng một Đền kính Thánh tâm Chúa. 

Đức Hồng Y Phao-Lồ Giuse Phạm Đình Tụng năm 1998

Đức cố Hồng Y Phaolô 
Phạm Đình Tụng
GM GPBN 1963-1994

Lời khẩn nguyện của Đức cha Phaolô: “Lậy Trái Tim nhân lành Chúa Giêsu, xin thương xót và che chở chúng con” đã trở thành lời cầu nguyện trong các giờ kinh thường nhật của mọi con cái giáo phận miền Kinh Bắc.

Sau 31 năm coi sóc Giáo phận Bắc ninh, Ngài được cử về Tổng Giáo phận Hà nội, là lúc mà Giáo hội Việt nam nói chung và nói riêng Bắc ninh được trở lại bầu khí an bình. Đức cha không thể không nhớ lời khấn hứa, sau nhiều lần hội ý chọn địa điểm. Cuối cùng Bắc giang được chọn với ý nghĩa tôn giáo và lịch sử.

Đức Hồng y tổng Giám mục Hà nội, nguyên Giám mục Bắc ninh về đặt viên gạch để khởi công xây dựng Đền Thánh Tâm  ngày 4/5/2001. Để từ nay nhà thờ Bắc giang không chỉ là trung tâm của giáo hạt, nhưng là trung tâm của cả giáo phận: Đền Thánh Tâm Giáo phận Bắc ninh.

Sau biết bao  lời cầu nguyện,  công sức của mọi thành phần dân Chúa  cũng như những tấm lòng quảng đại của quý vị ân nhân trong và ngoài giáo phận. Ngày 3/10/2004,  Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến đã cắt băng khánh thành và thánh hiến đền Thánh Tâm, từ nay Đền Thánh Tâm trở thành  địa điểm hành hương  của mọi người.

Đức Cố Giám mục Giuse Maria
Nguyễn Quang Tuyến.
GM GPBN 1994-2006

Đức Giám mục đương nhiệm Cosma Hoàng văn Đạt SJ vẫn kế tục các vị tiền nhiệm. Vậy cứ thứ Sáu đầu tháng, ngài lại đến dâng lễ cầu cho giáo phận tại Đền Thánh Tâm. Đồng thời luôn cổ vũ phong trào dâng hoa Thánh Tâm trong toàn Giáo phận đã từng được duy trì nửa thế kỷ nay. Ngày lễ kính Thánh Tâm hằng năm, Đức cha cũng đến chủ tế Thánh lễ trọng thể tại đây: Số 6A, Nguyễn văn Cừ, Tp Bắc giang, tỉnh Bắc giang.

Đoàn hoa Tiên Lục dâng hoa Thánh Tâm năm 2013

IMG_0569 IMG_0509 IMG_0566 IMG_3402 IMG_3427 IMG_3435

Giáo xứ Bắc giang bao gồm 5 giáo họ: họ nhà xứ Bắc giang, họ Cầu Chính, Mẹt, Ảm và Ngọc Lâm, với tổng số giáo dân là  1.255 người, do cha Giuse Nguyễn huy Tảo phụ trách.

BTT GP Bắc Ninh