Đời dâng hiến – Một chặng đường không giống ai

Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất mừng lễ Tất Niên để tạ ơn Thiên Chúa về một năm qua & nhất là tạ ơn về hồng ân tiên khấn của 19 tân khấn sinh ngày 04/01/2020.
Không phải ngẫu nhiên mà Hội Dòng có ngày lễ tuyên khấn lần đầu cho 19 tân khấn sinh, nhưng như đã được chuẩn bị trước, cách đây 2 năm các chị tân khấn sinh này được mời gọi gia nhập giai đoạn Tập Viện đúng ngày đầu năm 01/01/2018. Để hôm nay, sau khi kết thúc giai đoạn huấn luyện, các chị được lãnh hồng ân tiên khấn .
Thánh Lễ được chính Đức Cha giáo phận chủ tế, và đây là một ngoại lệ vì những năm gần đây ngài chỉ chủ tế Thánh Lễ Vĩnh Khấn. Chắc nhiều người sẽ hỏi tại sao lại có sự ưu ái như vậy; Câu trả lời đến từ chính 19 chị Tân Khấn Sinh được tuyên khấn: gần trọn cuộc đời theo Chúa trong âm thầm, không áo dòng, không danh phận nhưng luôn trung thành và tín thác. Chính Đức Cha giáo phận đã nói trong lời mở đầu Thánh lễ là: đây là một lễ đặc biệt nhất từ trước tới nay, có khi ở nước ngoài cũng không có, vì tân khấn sinh trẻ nhất cũng ngoài 40 và lớn tuổi nhất là 82 tuổi.

ĐỜI DÂNG HIẾN-MỘT CHẶNG ĐƯỜNG: dẫn từ lời chị Tổng Phụ Trách trong bài cám ơn: “Tuy hôm nay các chị mới tuyên khấn lần đầu, nhưng các chị đã hiện diện trong Hội Dòng ngay từ những ngày đầu, các chị đã sống cùng các bậc tiền nhiệm; các chị đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thăng trầm và đã trung thành với ơn gọi và với Hội Dòng. Vì thế, Thiên Chúa đã ân thưởng cho các chị, và Thánh lễ tiên khấn hôm nay là một dịp để Hội dòng cùng với các chị tạ ơn Thiên Chúa về hành trình các chị đã đi; một hành trình đã minh chứng rằng: Ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được chúc phúc (cứu độ) (Mt 10, 22)”.

Ngày nay có nhiều bạn trẻ không dám dâng hiến cho Thiên Chúa trong đời sống tu trì vì lo sợ mình không trung thành được với ơn gọi, và có lẽ nỗi lo này cũng là nỗi lo của hầu hết những người bước theo Chúa Giê-su trong ơn gọi Thánh hiến. Hy vọng, câu chuyện về 19 tân khấn sinh lớn tuổi của Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đem lại một niềm hy vọng, một động lực nhỏ để các bạn trẻ dám vượt qua nỗi sợ để tin tưởng, phó thác đời mình cho Thiên Chúa và để Ngài dẫn đi theo con đường mà Ngài muốn các bạn đi!

BTT Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất