Đôi nét về phong trào Cursillo giáo phận Bắc Ninh

BẢN TÓM LƯỢC PHONG TRÀO CURSILLO

I. CURSILLO LÀ GÌ?

Cursillo là một Tinh Thần và một Lối Sống giúp trở thành người Kitô hữu đích thực, trưởng thành và nhiệt thành hơn.

II. XUẤT XỨ PHONG TRÀO CURSILLO

Phong Trào Cursillo do ông Edward Bonnine sáng lập tại Tây Ban Nha năm 1940. Tiếng Tây Ban Nha, Cursillo có nghĩa là khóa học ngắn, khóa tĩnh huấn của phong trào Cursillo. Nhóm người đầu tiên đứng ra tổ chức là Ðoàn Thanh Niên Công Giáo Tiến Hành. Họ cùng nhau làm việc, học hỏi, chia sẻ đời sống và cùng nhau cầu nguyện xin ơn Chúa soi sáng, hướng dẫn, hầu tìm thấy đường lối đem những thanh niên trở về với Chúa.

Lúc đầu các khóa học chỉ dành riêng cho các thành viên thuộc Ðoàn Thanh Niên Công Giáo Tiến Hành. Sau đó nhận thấy các khóa học quá hữu ích, những người lãnh đạo quyết định tổ chức cho tất cả mọi người. Phong Trào Cursillo không hình thành một cách ngẫu nhiên, mà do chính sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh.

Năm 1963, Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI chọn Thánh Phaolô là Quan Thầy cho Phong Trào.

Năm 1971, Phong Trào được chọn làm thành viên của Hội Ðồng Tư Vấn Giáo Hoàng đặc trách giáo dân.

Ngày nay, Cursillo là Phong Trào của Giáo Hội và có tầm vóc quốc tế, có mặt trên khắp năm châu, trên dưới 50 quốc gia với khoảng trên 4 triệu thành viên.

Riêng Phong trào Cursillo Việt Nam có mặt tại 14 giáo phận, có 7.740 thành viên, trong đó có 3 thành viên đặc biệt là Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, và Đức cha Stephano Tri Bửu Thiên.

 • PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN BẮC NINH

Phong Trào Cursillo giáo phận Bắc Ninh được hình thành năm 2012 do sự khởi xướng của Cha Vicente Nguyễn An Ninh, Linh Hướng Phong trào tại Hoa Kỳ, người gốc Giáo phận Bắc Ninh.

Cha Vicente nhận thấy Giáo phận Bắc Ninh là một cánh đồng truyền giáo rộng lớn với số giáo dân đông mà số Linh mục và tu sĩ lại quá ít. Việc truyền giáo rất cần không những Linh mục, tu sĩ mà cả tông đồ giáo dân. Nói đến Tông đồ giáo dân lại phải nói đến những người có trình độ về Giáo lý, đức tin vững mạnh và lòng nhiệt tình mới có thể đem Tin Mừng đến cho mọi người và cho chính bản thân.

Vào năm 2012, Ngài đã ngỏ ý với Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt về việc đưa Phong Trào Cursillo vào giáo phận Bắc Ninh. Đức cha đã hoàn toàn đồng ý. Sau đó, Đức cha bổ nhiệm cha Đaminh Nguyễn Văn Kinh làm Linh hướng Phong trào.

Cha Đaminh đã lựa chọn những nhân sự đầu tiên từ Hội Trưởng Gia Đình và Mân Côi của giáo phận.

 • Hai Khóa đầu tiên Giáo phận Bắc Ninh đã gửi vào học tại giáo phận Xuân Lộc tổng số 20 thành viên: 14 nam và 6 nữ do cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường làm trưởng đoàn.
 • Khóa Nam, Khóa 13, học từ ngày 18 – 21.6.2012
 • Khóa Nữ, Khóa 14, học từ ngày 23 – 26.6.2012
 • Hai khóa tiếp theo có 31 thành viên gồm 19 nam và 12 nữ, do cha Đaminh Nguyễn Văn Kinh làm trưởng đoàn, học tại Giáo phận Xuân Lộc vào các ngày:
 • Khóa Nam, Khóa 3, từ ngày 23 – 26.7.2012
 • Khóa Nữ, Khóa 4, từ ngày 27 – 30.7.2012

 

 

CHUẨN BỊ MỞ KHÓA BA NGÀY TẠI GIÁO PHẬN BẮC NINH

Ngày 16/7/2013 diễn ra buổi tĩnh tâm tại Trung tâm mục vụ Bắc Ninh, Đức Cha Cosma đã tới dự và chia sẻ. Anh Trưởng Ban Điều hành Phong trào đã ngỏ ý với Đức Cha về mở Khóa Ba Ngày. Ngài hoàn toàn nhất trí và động viên, khích lệ anh chị em cố gắng phát huy những thành quả đã đạt được để đưa Phong trào tiến mạnh hơn, để làm Muối, làm Men giữa môi trường sống…

CÁC KHÓA BA NGÀY ĐÃ TỔ CHỨC TẠI GIÁO PHẬN BẮC NINH

Khóa Khóa

Nam/nữ

Ngày/tháng Số tham dự viên Số TDV

Bắc Ninh

Số TDV

GP khác

#1 Nữ 27- 30.7.2013 43 39 4
#2 Nam 01 – 04.8.2013 49 44 5
#3 Nam 13-16.10.2014 50 41 9
#4 Nữ 17-20.10.2014 39 35 4
#5 Nam 13-15.11.2016 38 35 3
#6 Nữ 16-20.11.2016 41 37 4
#7 Nam 07-11.5.2019 49 46 3
#8 Nữ 12-15.5.2019 54 53 1
#9 Nam 14-17.8.2023 62 62 0
#10 Nữ 18-21.8.2023 67 67 0
Tổng 492 459 33

 

CHA LINH HƯỚNG

STT Họ và tên Chức danh
1 Cha Đaminh Nguyễn Văn Kinh Tổng Linh hướng
2 Cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường Linh hướng Trường Lãnh Đạo
3 Cha Gieronimo Nguyễn Văn Tính Linh hướng Khối Tiền
4 Cha Giuse Mai Viết Dương Linh hướng Khối Khóa Ba Ngày
5 Cha GB Nguyễn Huy Long Linh hướng Khối Hậu

 BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO PHẬN KHÓA IV (2022-2025)

STT Họ và tên Chức danh Điện thoại
1 Giuse Phạm Văn Thu Trưởng Ban điều hành 0982 821 495
2 Giuse Tạ Đình Hanh Trường Lãnh đạo 0976 369 400
3 Phêrô Nguyễn Văn Lý Trưởng Khối Tiền 0974 341 419
4 Gioan B. Nguyễn Văn Huy Trưởng Khối khóa học 0983 243 338
5 Giuse Đinh Công  Hướng Trưởng khối Hậu 0983 367 771
6 Maria Nguyễn Tố Như Thư ký 0946 00 1970
7 Anna Nguyễn Thị Nên Thủ quỹ 0976 419 108

Ngày 30.01.2023. Đại hội Ultreya và thánh lễ Bảo trợ của Phong trào được tổ chức tại Giáo họ Bến Cốc. Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang đã tới dự buổi Ultreya và dâng thánh lễ đồng tế. Ngài nhấn mạnh: “Anh em hãy ra đi làm dậy men tinh thần Kitô giáo trong môi trường, bằng đời sống chứng nhân... và trở thành người Kitô hữu Trưởng thành”.

 

 

 

III. MỤC ÐÍCH CỦA PHONG TRÀO CURSILLO

Trong bối cảnh người ta lìa xa Chúa, chạy theo vật chất hưởng thụ, Phong trào ra đời với mục đích ‘Phúc Âm Hóa’ Thế Giới, làm cho Lời Chúa đi vào tận tâm tưởng con người và các cơ chế xã hội để nhân loại được sống trong hạnh phúc đích thực.

Phong trào chủ trương mỗi thành viên cố gắng là men là muối tại môi trường sống của mình, để làm cho tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào môi trường xã hội và sẽ có sức đổi mới thế gian.

IV. LINH ĐẠO CỦA PHONG TRÀO CURSILLO

Chúa Kitô là trung tâm của linh đạo Phong trào Cursillo, đặt nền tảng trên đời sống phụng vụ, cử hành Mầu Nhiệm Chúa Kitô một cách có ý thức, trưởng thành với sự hiệp thông. Linh đạo Cursillo là “huyết mạch của người cursillista”, con đường thánh đức và sự hiệp thông trong Giáo Hội, khắc sâu ba cuộc gặp gỡ trong Khóa học với mục đích tối hậu là làm dậy men môi trường bằng Tin Mừng.

V. SÁCH LƯỢC CỦA PHONG TRÀO CURSILLO

Sách lược của Phong Trào là một tiến trình gồm 3 giai đoạn: Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. Ba giai đoạn này gắn bó với nhau xuyên suốt từ đầu đến cuối. Trong mỗi giai đoạn còn có những phương pháp hay kỹ thuật của Phong Trào.

 • Tiền Cursillo:
  • Phân tích và nghiên cứu môi trường. Công việc này giúp cho Phong Trào nhìn rõ những gì đang đi ngược lại với đường lối Phúc Âm, đồng thời cũng cho thấy nguyên nhân nào đưa tới tình trạng ấy. Từ đó sẽ có quyết định môi trường nào cần Phúc Âm Hóa trước.
  • Tìm ứng viên cho khóa 3 ngày. Sau khi nghiên cứu môi trường người ta sẽ phải tìm xem những ai có ảnh hưởng đến môi trường. Những người có thể thực hiện mục đích của Phong Trào tại môi trường ấy để mời họ đi dự khóa Cursillo.
  • Ðặt kế hoạch thuyết phục và hướng dẫn những người đi dự khóa Cursillo.
 • Khóa Cursillo:
  • Khóa Cursillo còn được gọi là khóa Tĩnh Huấn 3 ngày. Các tham dự viên của khóa Tĩnh Huấn được giúp nhận ra ơn gọi của mình. Ðồng thời cũng được trang bị những giáo lý cần thiết để sống là một người Kitô hữu trưởng thành và phương cách làm công tác tông đồ một cách hữu hiệu. Sau cùng các tham dự viên được khơi dậy lòng hăng hái lên đường phục vụ cho Tin Mừng.
  • Khóa Tĩnh Huấn nhờ sức tác động mãnh liệt của ơn Chúa, các tham dự viên sẽ thay đổi.
 • Hậu Cursillo:
  • Giai đoạn sau cùng gọi là Hậu Cursillo. Công việc Phúc Âm Hoá môi trường đòi hỏi bền bỉ trường kỳ. Vì vậy thành viên của Phong Trào cần sự bền đỗ mới có thể hoàn thành sứ mạng là men là muối cho môi trường. Hậu Cursillo sẽ hun đúc và cống hiến cho họ những phương cách giữ vững quyết tâm tiến lên.

TÓM LẠI:
Phong Trào Cursillo Là Gì?
•     Là một Phong Trào Công Giáo thành hình từ năm 1940 tại Tây Ban Nha.
•     Đã đi vào đời sống đức tin của hàng triệu người Công Giáo khắp nơi trên thế giới.
•     Cần tham dự khóa tĩnh huấn 3 ngày để trở thành thành viên của phong trào.

Phong Trào Cursillo đã giúp người Tín Hữu:
•     Biết đặt Chúa Giêsu vào trung tâm điểm của đời sống.
•     Hiểu biết sâu sắc hơn về Thiên Chúa và Giáo Hội.
•     Khám phá thêm về ơn gọi làm nhân chứng Phúc Âm nơi các môi trường trần thế.

 • Trở nên người Kitô hữu trưởng thành và nhiệt thành

Tham gia Phong Trào Cursillo là:
•     Để đến với Chúa Kitô;
•     Để sống trọn vẹn đời sống Kitô hữu nhiệt thành;
•     Để cùng mang tinh thần Phúc Âm làm muối làm men vào cuộc sống;
•     Để gặp gỡ và nối kết với những người cùng chí hướng.

Phương châm của Phong trào Cursillo:  

 • “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị em” – Các thành viên của phong trào phải luôn gắn bó với Chúa như cây liền cành và cần đến sự nâng đỡ cộng tác của anh chị em mình.
 • Tam cùng: Cùng cầu nguyện, cùng học tập và cùng làm việc.

SINH HOẠT CỦA PHONG TRÀO CURSILLO BẮC NINH HIỆN NAY

 • Sinh hoạt cấp Giáo phận – Đại Hội Ultreya:
  – 25/01: Lễ Thánh Phaolô Trở Lại – Quan Thầy PT Cursillo toàn cầu
  – 22/08: Lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương – Bảo trợ Phong trào GP Bắc Ninh
 • Sinh hoạt Trường Lãnh Đạo: 01 lần/tháng
 • Sinh hoạt cấp giáo hạt: Đại hội Ultreya trong giáo hạt 1 lần/ năm
 • Nhóm thân hữu: 1 lần/tháng ( từ 3 – 5 thành viên/1 nhóm)

Có nhiều thành viên phong trào Cursillo tham gia Ban Hành giáo, Ban Phục vụ các hội đoàn, là những giáo dân nhiệt thành trong các xứ họ. Các thành viên nhiều nhóm làm việc tông đồ, truyền giáo, bác ái.

BTT Cursillo Bắc Ninh