Đồng điệu với Chúa

Suy niệm Lời Chúa thứ sáu tuần 2 mùa vọng

(Mt 11,16-19)

‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,

Mà các anh không nhảy múa,

Tụi tôi hát bài đưa đám,

Mà các anh không đấm ngực khóc than”,

Giê-su đã cất lên bài tình ca,

Người đã muốn nhận chìm nhân loại trong cung lòng Thiên Chúa Cha,

Đấng yêu thương nhân loại (Ga,3,16),

Thế nhưng, con người đã có thói quen nhìn xuống,

như Nicôđêmô, khi Chúa chỉ cho ông nhìn về phía trước,

nhìn vào cung lòng Thiên Chúa,

thì ông cứ nhìn lại đàng sau,

nhìn vào bụng mẹ (x. Ga, 3, 3-4)

để cuối cùng, người đến với Chúa trong đêm tối, lại ra đi trong đêm tối,

và bài tình ca Chúa cất lên cho ông, đã lỗi nhịp trong ông,

Chúa thấy hết rồi đó, xin đừng hỏi : “tôi thổi sao mà sao các anh không nhảy múa”.

Bài tình ca của Chúa, chỉ thấy từ bỏ với hy sinh, rồi lại thêm cửa hẹp,
Những người muốn vươn theo bài tình ca này,

phải biết rung theo giai điệu của người vui lòng vác thánh giá theo chân Chúa,

vui lòng vâng theo ý Chúa.

Giai điệu này mấy ai muốn nhảy theo, lạy Chúa?

Người ta ai chẳng thích giầu sang, giai điệu này, khóc sao được.

Chúa lại bảo “đồ ngốc” (Lc 12,20),

Vâng, thói đời là vậy,

miệng đời cũng thế,

Gioan đến không ăn không uống,

Thiên hạ bảo : “ông ta bị quỉ ám”.

Con người đến cũng ăn cũng uống như ai,

Thiên hạ lại bảo: “đây là tay ăn nhậu…”

Nhưng Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.

Thật vậy, suốt 2 ngàn năm qua, cứ mỗi mùa giáng sinh về,

Người ta lại xót xa trước cảnh “đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”

Trong khi những người mục đồng sống ngoài đồng thức đêm canh giữ đàn vật thì lại reo vui,

Vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa…vì thấy Chúa quá yêu thương mình.

Người ta cứ lẩn quẩn với tình đời, nhiều xót xa, không lối thoát.

“Chúa ơi đời con đã khổ nhiều rồi, tháng năm mỏi mòn con biết cậy ai…”

Trái lại, Bài tình ca của Chúa,

đơn giản, nhẹ nhàng, vui tươi và thật ám áp,

nhưng lại đưa con người vào vùng trời mới :

Chỉ cần một bước dứt khoát là

“chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống”,

vì chúng ta yêu thương anh em (1Ga, 3,14).

Tội lỗi ư, nhục mạ ư,

Hãy lắng nghe bài  tình ca được cất lên từ thập giá,

Lắng nghe và hãy ngắm nhìn,

Để thấy tội thế trần gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa,

ngay nơi con tim của Đấng chịu đóng đinh.

Và cũng ở đó, Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.

                                                                                                MM Tân,SJ.