Đức cha Giuse dâng lễ tại nhà thờ xứ Tân Bình

Ngày 21.4.2024 là ngày hồng phúc với giáo xứ Tân Bình, giáo hạt Tuyên Quang. Bởi vì, đây là lần đầu tiên giáo xứ đón Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đến kinh lý giáo xứ. Đặc biệt vào 19 giờ 00, Đức cha đã cử hành Thánh lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh cho cộng đoàn dân xứ.

Đồng tế Thánh lễ với Đức cha Giuse có cha xứ Giuse Nguyễn Đình Phán, cha phụ tá Đaminh, quý cha, quý thầy phó tế và đông đảo các tín hữu trong giáo xứ Tân Bình.

Trong bài giảng, Đức cha khích lệ bà con giáo dân sống đức tin cách cụ thể qua việc tích cực tham gia vào các sinh hoạt đạo đức của các hội đoàn. Nhờ đó, đời sống đức tin của giáo xứ mỗi ngày thêm sống động và thăng tiến. Bên cạnh đó, nhằm ngày cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, Đức cha kêu gọi các gia đình lưu tâm tới việc giáo dục đức tin và động viên con cái dâng mình cho Chúa, để Giáo Hội cách riêng là giáo phận cho thêm nhiều thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo rộng lớn.

Trước Thánh lễ, vào buổi chiều cùng ngày, Đức cha giáo phận đã đến thăm hai giáo họ trong giáo xứ là Bắc Nhụng và Đồng Dầy.

Bình Thường

Tin liên quan