Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên Giám mục Kon Tum về với Chúa

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh,

Giáo phận Kon Tum và gia đình trân trọng kính báo:

Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung,

Giám mục Giáo phận Kon Tum từ ngày 13.4.1995 đến ngày 16.7.2003

đã an nghỉ trong Chúa lúc 6 giờ 25 phút, Chúa Nhật, ngày 10.9.2023.

Hưởng thọ 97 tuổi, 68 năm linh mục và 42 năm Giám mục.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Phêrô.

Nguồn: giaophankontum.com

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN