Đức cha Tổng Thư ký về lý do tổ chức, ý nghĩa, cử hành và sống Năm Thánh tôn vinh Các TTĐVN.

WHĐ

Tin liên quan