Đức Giám mục Eugenio Artaraz Chỉnh, OP

Đức Giám mục Eugenio Artaraz Chỉnh, OP +

(13/02/1873-21/12/1947)

Sinh ngày: 13/02/1873 tại Tây Ban Nha

Linh mục: 20/05/1899

Bổ nhiệm Giám mục: 14/06/1932

Tấn phong Giám mục: 06/11/1932

Đại diện Tông tòa GP Bắc (BN): 14/06/1932-21/12/1947

Qua đời: 21/12/1947

Phần mộ: Tây Ban Nha