Đức Giám mục giáo phận kinh lý và dâng Thánh Lễ tại giáo xứ Na Hang

Buổi chiều ngày 23.4.2024, Đức cha Giuse đã kinh lý và dâng Thánh Lễ vào hồi 15 giờ 30 phút tại nhà thờ giáo xứ Na Hang.

Được biết giáo xứ Na Hang mới được tách ra từ giáo xứ Vĩnh Ngọc. Hiện nay, giáo xứ có khoảng 282 nhân danh với các giáo họ: Nhà Xứ, Yên Hoa và các giáo điểm: Đà Vị, Hồng Thái, Nẻ, Thượng Lâm.

Trước Thánh Lễ Đức Cha đã có buổi làm việc với cha xứ, cha phụ tá cùng quý ban hành giáo của các giáo họ và giáo điểm trong giáo xứ. Ngài cũng dành thời gian để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con giáo dân nơi đây.

Trong bài giảng, Đức cha đã nêu bật ý nghĩa của danh xưng “Ki-tô hữu”. Theo đó, người “Ki-tô hữu” không phải chỉ dừng lại ở việc được rửa tội, những để thực sự sống như là những Ki-tô hữu đích thực, mỗi người cần dành thời gian để cầu nguyện, để trò chuyện và lắng nghe tiếng Chúa. Nhờ đó, mỗi người có thể biết được Chúa muốn mình làm gì trong hoàn cảnh cụ thể và qua đó biết thi hành, biết sống thánh ý Chúa mỗi ngày. Cũng nhờ việc sống căn tính là những Ki-tô hữu đích thực, mỗi người sẽ trở nên những chứng nhân góp phần loan báo Đức Ki-tô cho mọi người trong khắp vùng sơn cước này.

Jos Thường

Tin liên quan