Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang


Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

"Gặp gỡ, lắng nghe và phân định"
Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

Sinh ngày: 7/11/1965 tại Thủ Đức, Sài Gòn.

Tháng 10/1993, tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

Ngày 30/06/1999: Thụ phong linh mục

Tháng 3/2001, học tại Học viện Công giáo Toulouse, Pháp,

Tháng 6/2006, học tại Học viện Kinh thánh Giáo hoàng, Rôma

Ngày 30/10/2021: Đức thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh.

Truyền chức Giám mục vào ngày 14/12/2021 tại nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.

Ngày 17 tháng 6 năm 2023: Giám mục Chính toà giáo phận Bắc Ninh

 

CÁC GIÁM MỤC TIỀN NHIỆM

Đức Giám mục Antonio Colomer Lễ, OP +

Đức Giám mục Maximio Velasco Khâm, OP +

Đức Giám mục Teodoro Gordaliza Phúc, OP +

Đức Giám mục Eugenio Artaraz Chỉnh, OP +

Đức Giám mục Đaminh Hoàng Văn Đoàn, OP +

Đức Giám mục Phêrô Khuất Văn Tạo +

Đức Giám mục Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng +

Đức Giám mục Đaminh Đinh Huy Quảng +

Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến +

Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Đức Giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt SJ

5 Tháng Tám, 2023
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN