Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến

Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến +

“Xin cho mọi người nên một” (Ga 17,21)

(20/09/1945-24/09/2006)

Sinh ngày: 20/09/1945 tại giáo xứ Đại Lãm, Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

Linh mục: 16/09/1974

Bổ nhiệm Giám mục: 15/12/1988

Tấn phong Giám mục: 25/01/1989

Giám mục phó Giáo phận Bắc Ninh: 15/12/1988-23/3/1994

Giám mục Chính tòa GP Bắc Ninh: 23/3/1994-24/09/2006

Qua đời: 24/09/2006

Phần mộ: Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh