Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

Đức Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt

“Chạnh lòng thương” (Mt 9,36)

 

Sinh ngày: 04/09/1952 tại tỉnh Lạng Sơn.

Linh mục: 31/05/1991

Tấn phong Giám Mục: 29/06/1999

Giám quản Giáo phận Bắc Ninh: 24/09/2006-04/8/2008