Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Ý cầu nguyện tháng 4.2019

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4-2019 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR APRIL 2019

Trên thế giới ngày nay có nhiều nước, nhiều khu vực đang lâm vào cảnh chiến tranh bạo lực gây ra nhiều tang thương cho con người và nhân loại. Giữa những vùng chiến sự khốc liệt đó, cũng có những luồng sáng, tia hy vọng và can đảm hy sinh. Đó là các bác sĩ và những người cộng tác viên nhân đạo với họ. Họ vẫn dấn thân để làm cho cuộc đời con người ít tang thương hơn. Đây là niềm hy vọng và là ánh sáng chiếu soi vào những sự tối tăm nơi các cuộc chiến tranh đẫm máu diễn ra. Trong nhiều vùng chiến sự, người ta chiến đấu để chém giết nhau, và cũng có nhiều người liều mình vì sự sống của anh chị em đồng loại. Họ thật can đảm và tốt bụng, nhưng cũng đang liều lĩnh vì tha nhân.

Ý cầu nguyện chung của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trong tháng 4-2019 này mời gọi chúng ta hướng lòng mình về các bác sĩ và các cộng tác viên nhân đạo của họ.

Đức Giáo Hoàng mời gọi: chúng ta hãy cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng tác viên nhân đạo của họ đang liều mình để cứu sống tha nhân nơi những vùng đang bị chiến tranh tàn phá.

“Let us pray for doctors and their humanitarian collaborators in war-torn areas, who risk their lives to save the lives of others.” (Pope Francis)

Nguồn: https://dongten.net

Tin liên quan